Smart Patrol

Drone2Go

Samen werken we aan een landelijk overheidsnetwerk van automatische drones

Over Drone2Go

Samen werken aan de ontwikkelingen van de automatische drone

Drone2Go is een innovatief samenwerkingstraject met andere first responders (Politie, Brandweer | NIPV, ILT Aerosensing, NVWA, Douane en de Kustwacht) om de ontwikkeling van een automatische- en op afstand vliegende drone te stimuleren. Dit doen we ook samen met de markt en kennisinstellingen, hiermee stimuleren we ook de Nederlandse dronesector. Door hierin gezamenlijk op te trekken, wordt nóg meer meerwaarde gecreëerd en werken we toe naar een landelijk overheidsnetwerk van automatische drones. Deze drones zijn inzetbaar voor incidentmanagement en toezicht op meerdere vaste locaties (automatische drone uit de box bij bijvoorbeeld bestaande verkeersposten/ centrales).

Ambitie

Dekkend netwerk van drones gebruikt door meerdere partijen

Door het project Drone2Go stimuleren we de ontwikkelingen van drones en werken we gezamenlijk toe naar een landelijk dekkend drone netwerk. De drones in dit netwerk kunnen 24 uur per dag zelfstandig naar een incident vliegen en live beelden delen met de hulpverleners. Met de inzet van deze drones kunnen we incidenten sneller oplossen. De vervolgacties zijn effectiever en de gevolgen voor de samenleving zijn kleiner. Het dronenetwerk kan in de toekomst door verschillende partners gebruikt worden.

Op deze manier kan de politie bijvoorbeeld snel en langdurig zoeken naar vermiste personen. De brandweer kan een brand opsporen, monitoren en bestrijden. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit kan een drone inzetten om gewassen of kermisattracties te controleren. 

ILT Aerosensing kan een drone gebruiken voor het meten van de zwaveluitstoot van een schip. En RWS kan eenvoudig een olievlek in kaart brengen of een duidelijk overzicht geven van een aanvaring of een verkeersongeval waardoor het probleem sneller en gerichter opgelost kan worden.

Sprints

Samen met marktpartijen innoveren

Om deze ambitie op een veilige en verantwoorde manier te bereiken, hebben we in de eerste drie jaar in kleine stappen getest en geoefend op het praktijkgebied Nijmegen-Tiel, dat op 23 november 2020 is geopend door voormalig Minister Cora van Nieuwenhuizen. Diverse gespecialiseerde marktpartijen laten tijdens ‘sprintsessies’ (kleine afgebakende projecten) zien welke nieuwe technieken zij hebben ontwikkeld op het gebied van een automatische- en op afstand vliegende drone. Ook het eigen RWS Droneteam maakt gebruik van het praktijkgebied.

Start video Drone2Go

Partners in gesprek over wetgeving

Compliance

Wet- en regelgeving en beleidskaders

De partners richten zich naast de technische uitdagingen op de wet- en regelgeving en beleidskaders (genoemd ‘compliance’) die voor een gezamenlijk netwerk van drones van cruciaal belang zijn. Compliance rondom Drone2Go gaat onder andere over het verwerken van (beeld)informatie zoals privacy en informatiebeveiligingsaspecten, maar ook over de (juridische) randvoorwaarden om een drone te gebruiken. Er wordt door drie werkgroepen gewerkt aan het doel van de Compliance Drone2Go en het beoogde projectresultaat. De werkgroepen worden gevormd door onder andere juristen, productowners, beleid. De verwachting is dat de werkgroepen eind 2024 de opdrachten hebben afgerond.

Tijdlijn

Een overzicht van de afgelopen 4 jaar

17 januari 2024Intentieverklaring
Juni 2023Demodag
December 2022Sprint 19
December 2022Sprint 18
December 2022Sprint 17
September 2022Sprint 16
Mei 2022Sprint 15
Mei 2022Sprint 14
November 2021Sprint 13
November 2021Sprint 12
November 2021Sprint 11
Juli 2021Sprint 10
Mei 2021Sprint 9
Maart 2021Sprint 8
Maart 2021Sprint 7
November 2021Sprint 6
2020Sprint 5
2020Sprint 4
2020Sprint 3
2020Sprint 2
Juli 2020Sprint 1
Mei 2020Sprint 0