Smart Patrol

Veelgestelde vragen

Over het project Drone2Go

We werken samen omdat we allemaal dezelfde technologische uitdagingen hebben. Samenwerking voorkomt dat niet iedere overheidspartij apart het wiel uitvindt. Zo delen en verrijken we kennis en ervaring, om nu en in de toekomst zo efficiënt mogelijk te werken.

Drone2Go zet voorlopig alleen drones in een praktijk- en testomgeving in. Daarnaast zetten de partners van Drone2Go drones in voor eigen doeleinden.

Voor elke praktijk- of testlocatie wordt een vergunning/ontheffing aangevraagd bij de ILT. Dit volgens de voor ieder geldende regels. Pas na het verlenen van toestemming wordt er gevlogen.

Bij de inzet van drones in het publieke domein worden de geldende privacy richtlijnen voor het maken van beelden en vliegen met drones in acht genomen.

Het in kaart brengen van de juridische, maatschappelijke en ethische regels en kaders bij de gezamenlijke inzet van drones. Met als doel een gezamenlijke gegevensstrategie die voldoet aan de privacywetgeving en waar de partners van Drone2Go naar handelen.

Drone2Go werkt toe naar automatisch vliegende drones. Dit testen we in de praktijk. Een persoon geeft hierbij altijd de opdracht om een drone te laten opstijgen en naar een locatie te vliegen. De drone bepaalt hierbij zelf zijn route en vermijdt obstakels.

In de huidige drones zijn al vormen van kunstmatige intelligentie toegepast voor het veilig kunnen vliegen. Daarnaast testen we specifieke toepassingen waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet, bijvoorbeeld bij het inschatten van de omvang van een olieverontreiniging op één van de binnenwateren.

Op de lange termijn. Dit is namelijk, naast de techniek, mede afhankelijk van de wet- en regelgeving die daarop wordt aangepast. De verwachting is dat deze niet voor 2030 volledig geïmplementeerd is.