Smart Patrol

Nieuws

Goed op de hoogte

Nieuwsbericht

Politie brengt kennis vanuit proeftuin en burgerpanels bij Drone2Go

De politie deelt binnen het project Drone2Go informatie vanuit hun eigen project ‘Automatische drone’. Daarnaast wordt er onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke acceptatie, met behulp van burgerpanels. Deze waardevolle inzichten zijn een belangrijke bijdrage binnen het Drone2Go project.

Project ‘Automatische drone’ van de politie
In 2022 is de Nationale Politie gestart met het project ‘Automatische drone’ in de proeftuin op de Twente Safety Campus. Dit project heeft al veel inzichten opgeleverd die ook nuttig zijn voor Drone2Go. In de proeftuin werden in de eerste fase de drone en het docking station getest. Daarnaast werd ook gekeken naar een stabiele en veilige verbinding tussen de drone en de bestuurder. Hierbij was specifiek aandacht voor het veilig versturen van de data over het politienetwerk. De testen werden uitgevoerd met de Avy drone, een drone die is ontwikkeld door een Nederlandse dronefeabrikant.

“Met deze proeftuin versterkt de politie veiligheid en effectiviteit bij incident afhandeling”


Er is veel aandacht besteed aan de besturing van het toestel, het gebruik en de bediening van de camera en de toepassing in gekozen scenario’s. Deze scenario’s richten zich op incident afhandeling en hulpverlening, bijvoorbeeld bij verkeersongevallen, vermiste personen en op heterdaad pakken van inbrekers. Dit is het type scenario’s zoals ook denkbaar is in een toekomstig landelijk Drone2Go netwerk.

Fase twee van het project
Na het testen van de hardware en de infrastructuur is de politie begonnen aan de tweede fase, waarbij er vooral is gefocust op de benodigde voorbereidingen om buiten het zicht van de piloot te mogen vliegen (BVLOS). Een belangrijk onderdeel daarvan is het identificeren van de risico’s in de lucht en op de grond. BVLOS is een van de belangrijkste onderwerpen binnen Drone2Go. De ervaring van de politie wordt daarom ook meegenomen in de testen waar Drone2Go aan werkt.

Naast techniek is het naleven van regels erg belangrijk. Dit heeft niet alleen te maken met de luchtvaartregels, maar ook met wat wettelijk is toegestaan als het gaat om het delen van gegevens. Hoewel het onderzoek naar delen van gegevens geen hoofddoel is van het politieproject, wordt er wel onderzocht hoe drones kunnen worden gebruikt door meerdere partners. Politiepersoneel met expertise op dit gebied maken deel uit van de compliance werkgroepen die zich bezighouden met regelgeving binnen Drone2Go.

BVLOS testen in een testgebied bij Nijverdal
Fase 3 van het project ‘Automatische drone’ omvat de stap naar daadwerkelijke BVLOS-missies (buiten het zicht van de piloot), maar zover is het nog niet. Om dit mogelijk te maken is het opnieuw in kaart brengen van lucht- en grondrisico’s noodzakelijk. Dit wordt nu gedaan voor het gebied rondom Nijverdal. Zodra het mogelijk is BVLOS te vliegen in het gebied bij Nijverdal, zal de politie daar ook testen uitvoeren voor Drone2Go. Er zal samen met een partner van Drone2Go een missie uitgevoerd worden om de samenwerking en het delen van gegevens te testen. Naast BVLOS is data uitwisselen een belangrijke voorwaarde om een landelijk netwerk zinvol te laten zijn. Om alvast voor te bereiden op nieuwe regels voor het vliegen in de lucht, krijgt de drone een parachute. Zo kunnen we straks ook boven drukke gebieden vliegen.

“Er zal samen met een partner van Drone2Go een missie uitgevoerd worden om de samenwerking en het delen van gegevens te testen”

Maatschappelijke acceptatie is belangrijk
Alle partners in Drone2Go, evenals andere spelers in de Nederlandse dronesector, vinden maatschappelijke acceptatie van het gebruik van drones belangrijk. Vernieuwende concepten moeten niet alleen technisch werken, maar ook voldoende draagvlak hebben. In het project van de politie is dit met twee rondes van burgerpanels verder onderzocht.
Een eerste panel met bewoners uit de directe omgeving van de proeftuin en een tweede ronde met een afspiegeling van Nederlandse inwoners. Op verschillende tijdstippen zijn er groepsdiscussies gevoerd met in totaal zes groepen waarin de werkelijke situatie zo goed mogelijk nagebootst werd. Het doel was om te begrijpen wat het publiek vindt van het gebruik van drones bij het oplossen van incidenten, en hoe ze erover denken. Dit helpt de politie om mensen beter te informeren over waarom ze drones gebruiken en wat ze ermee willen bereiken.

Inzichten uit de burgerpanels
In de kern blijkt dat de burgers voordelen zien van de inzet bij incidenten. Tegelijkertijd zijn er ook vragen en zorgen: Wanneer is iets een incident? Hoe zit het met de privacy? En welke toekomstscenario’s zijn nog denkbaar? De politie gebruikt deze informatie bij het opstellen van ethische kaders voor drone inzet.
De aanbevelingen omvatten onder andere duidelijke communicatie over waarom de drone wordt ingezet, hoe de politie te werk gaat, wat het huidige gebruik van drones inhoudt, en dat er altijd mensen bij het proces betrokken blijven.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.

Gerelateerd nieuws