Smart Patrol

Compliance Drone2Go

Creëren randvoorwaarden voor gezamenlijk netwerk van drones

Over Compliance

Wet- en regelgeving en beleidskaders

De partners richten zich naast de technische uitdagingen op de wet- en regelgeving en beleidskaders (genoemd ‘compliance’) die voor een gezamenlijk netwerk van drones van cruciaal belang zijn. Compliance rondom Drone2Go gaat onder andere over het verwerken van (beeld)informatie zoals privacy en informatiebeveiligingsaspecten, maar ook over de (juridische) randvoorwaarden om een drone te gebruiken. Er wordt door drie werkgroepen gewerkt aan het doel van de Compliance Drone2Go en het beoogde projectresultaat. De werkgroepen worden gevormd door onder andere juristen, productowners, beleid. De verwachting is dat de werkgroepen eind 2024 de opdrachten hebben afgerond.

Werkgroepen

Compliance Drone2Go

Omgeving

Regels en kaders die betrekking hebben op de omgeving van het dronenetwerk

Waarnemingen met Drones

Compliance-aspecten met betrekking tot het gebruik van drones voor waarnemingen

Organisatie van Drone2Go

Regels en kaders die van toepassing zijn op de organisatie van Drone2Go

Werkgroep 1 - omgeving

Werkgroep 1

Omgeving

Deze werkgroep moet zich richten op de regels en kaders met betrekking tot de omgeving waarin het dronenetwerk zal opereren. Dit omvat zaken zoals geluidsoverlast, luchthavenregelgeving, milieu-eisen, externe veiligheid en Europees beleid rondom Vertiports.

Werkgroep 2

Waarnemingen met drones​

Deze werkgroep dient zich te concentreren op de compliance-aspecten met betrekking tot het gebruik van drones voor waarnemingen. Hierbij moet rekening worden gehouden met privacy en ethiek, informatiebeveiliging, regelgeving over het delen van data, en algoritmes die worden toegepast voor de verwerking van beelden of optimalisatie van het bereik/de inzet van drones.

Werkgroep 2 - waarnemingen met drones

Werkgroep 3 - organisatie van Drone2Go

Werkgroep 3

Organisatie van Drone2Go

Deze werkgroep moet zich richten op de regels en kaders die van toepassing zijn op de organisatie van Drone2Go zelf. Dit omvat onder andere regels en kaders over de taken van de samenwerkingspartners, inkoopregels, financiële kaders en verantwoordingsvereisten, informatiehuishouding, en afspraken met leveranciers en samenwerkingspartners over rollen en verantwoordelijkheden.