Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Jaarverslag Drone2Go: waardevolle stappen gezet, maar ook nog veel uitdagingen

Drone2Go heeft het afgelopen jaar weer waardevolle stappen gezet richting het doel van een gezamenlijke netwerk van automatische drones. In een visueel jaarverslag wordt de lezer meegenomen in de stappen die zijn gezet. Zo is het samenwerkingsverband uitgebreid met de twee nieuwe partners, Douane en de Kustwacht. En er kunnen mooie hoogtepunten worden gedeeld zoals de maatschappelijke businesscase en het werk van de compliance werkgroepen.

Over Drone2Go
Drone2Go is een innovatief samenwerkingstraject met andere first responders (Politie, Brandweer | NIPV, ILT Aerosensing, NVWA, Douane en de Kustwacht) om de ontwikkeling van een automatische drone te stimuleren. Door hierin gezamenlijk op te trekken, wordt nóg meer meerwaarde gecreëerd en werken we toe naar een gezamenlijk, landelijk netwerk van automatische drones. Ook de stappen hier naartoe, zoals het BVLOS vliegen (vliegen buiten het zicht van de piloot) mogelijke maken, zijn voor alle partners al waardevol.

Belangrijke mijlpalen
Een van de mijlpalen was de ontwikkeling van een maatschappelijke businesscase die de economische en maatschappelijke meerwaarde van het Drone2Go-netwerk aantoont. De resultaten van het onderzoek laten zien dat ondanks, dat slechts een selectie van denkbare dronetoepassingen is doorgerekend, een Drone2Go-netwerk maatschappelijk rendement kan opleveren.

De organisatievorm van Drone2Go werd ook onder de loep genomen, waarbij Deloitte een verkennend onderzoek heeft uitgevoerd naar de meest geschikte organisatievorm voor het toekomstige landelijke netwerk. Het eerste inzicht, dat het onderzoek opleverde, is dat een bestaande organisatie met primaire taak of een nieuw op te richten organisatie beiden geschikt zijn als organisatievorm. Daarnaast is onderzocht welke activiteiten de uiteindelijke Drone2Go organisatie moet gaan uitvoeren.

In het jaarverslag valt ook te lezen dat Drone2Go een onderdeel is van een grote groeifondsaanvraag over onbemande luchtvaart. Het groeifonds financiert innovatieve en toekomstgerichte projecten gericht op het versterken van de Nederlandse economie. De komende maanden wordt het voorstel definitief ingediend.

Het jaarverslag
Het jaarverslag biedt een uitgebreid overzicht van alle activiteiten van het afgelopen jaar, en geeft een doorkijk naar het aankomende jaar. Ook wordt er stilgestaan bij het belangrijke werk van de compliance werkgroepen, die zich bezighouden met wet- en regelgeving en beleidskaders. Deze werkgroepen zoeken antwoorden op belangrijke vragen zoals: Hoe waarborgen we de privacy van de burger? En hoe delen we data op een veilige manier?

“Terwijl we terugkijken op het afgelopen jaar, kijken we ook vol enthousiasme naar de toekomst. Er liggen nog vele uitdagingen voor ons, maar met ons sterke netwerk en de gezamenlijke betrokkenheid en ambitie ben ik ervan overtuigd dat we in het nieuwe jaar met de proof of concepts mooie dingen gaan laten zien.” – Ariea Vermeulen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws