Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Drone2Go tekent nieuwe intentieverklaring: Kustwacht en Douane sluiten zich aan

Op 17 januari 2024 bereikte Drone2Go, een initiatief van Rijkswaterstaat, een mijlpaal met het ondertekenen van een nieuwe intentieverklaring. Deze ondertekening, die plaatsvond in Nieuwegein, markeert de versterkte samenwerking en gezamenlijke ambities van de partners, inclusief twee nieuwe leden: de Kustwacht en de Douane.

Over Drone2Go

Drone2Go is een innovatief samenwerkingstraject van overheidspartijen om de ontwikkeling en inzet van automatische drones te stimuleren. Dit doet Rijkswaterstaat samen met de Politie, Brandweer | NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid), ILT Aerosensing, NVWA, Douane en de Kustwacht. Het doel is het realiseren van een landelijk netwerk van automatische drones voor incidentenmanagement en toezicht. Door hierin samen op te trekken, kunnen we kennis uitwisselen en de huidige en toekomstige dronecapaciteit- en beheer optimaal inzetten.

Intentieverklaring ondertekend

Deze week hebben de betrokken directeuren de intentieverklaring ondertekend. Het beoogde landelijk dekkend netwerk van automatische drones is uniek in de wereld. Ook werd tijdens de bijeenkomst een dronedemonstratie gegeven waarbij de nadruk lag op het gezamenlijk delen van data en de meerwaarde van drones.

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren heeft Drone2Go de mogelijkheden voor automatisch vliegen onderzocht. Momenteel vereist de inzet van drones door alle partners nog steeds een dronepiloot. Automatische drones hebben echter geen piloot nodig en kunnen 24 uur per dag vanuit diverse strategische punten zelfstandig opstijgen om naar een incident te vliegen. De camera op de drone voorziet de hulpverleners van live beeld. Dit maakt het mogelijk om gerichter en effectiever hulp te verlenen. In de toekomst zou een drone bijvoorbeeld automatisch kunnen zoeken naar een drenkeling om vervolgens een reddingsboei- of vest te leveren.

Naast de technische uitdagingen richten de partners zich op de wet- en regelgeving en beleidskaders die voor een gezamenlijk netwerk van drones van cruciaal belang zijn. Voor Drone2Go gaat dat onder andere over het verwerken van (beeld)informatie zoals privacy en informatiebeveiligingsaspecten, maar ook over de (juridische) randvoorwaarden om een drone te gebruiken.

We kijken uit naar de samenwerkingen met onze partners , waarmee we de komende jaren verder werken aan het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van automatische drones.

Bekijk alle informatie op de projectpagina

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws