Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Drone-inspectie dijkbekleding Maeslandtkering geslaagd

Rijkswaterstaat voert samen met Antea Group een pilotproject uit waarbij met de dijkbekleding met een drone wordt geïnspecteerd. Jaarlijks wordt de dijkbekleding van de Maeslantkering met traditionele meettechnieken getoetst. Dit is echter redelijk beperkt omdat er strenge ARBO-regels gelden en omdat het arbeidsintensief is. Slechts een paar punten boven en onderaan de dijk worden dan in gemeten. Met een drone analyse kan de deformatie praktisch berekend worden voor de hele dijk.

Het gaat in eerste instantie om een pilotproject maar de bedoeling is om dit soort inspecties vaker te gaan doen.

Om dijken te beschermen tegen golfslag en stroming worden dijkbekledingsblokken toegepast. Dit zijn speciaal ontwikkelde betonelementen (Hydro blokken) die voldoende massa hebben om de belastingen bij storm te kunnen weerstaan. Om deze functie op lange termijn te waarborgen worden waterkeringen en het bijbehorende stelsel van dijken getoetst op veiligheid.

Rijkswaterstaat kijkt steeds of het Beheer en Onderhoud van objecten verbetert kan worden. Eén van deze manieren is het inzetten van drones.

Pilotproject

Op 13 en 14 oktober 2020 heeft landmeetkundig dronebedrijf Geo-Verde samen met Antea Group metingen uitgevoerd met een drone om de positie van de dijkbekledingsblokken vast te leggen. Met een DJI M600 en Sony 48 megapixel camera zijn opnames gemaakt die verwerkt zijn in een 3 D-model. De exacte positie is bepaald aan de hand van ijkpunten die tijdelijk op de bekleding zijn bevestigd. De dronemetingen worden getoetst op basis van traditionele metingen, een 40-tal Ground Control Points (GCP’s).

Het model heeft een nauwkeurigheid van 0,5 cm. Met behulp van Artificiële Intelligentie kunnen de afwijkingen in hoogte en positie van de bekleding vastgesteld worden. Vlakken die een te grote afwijking hebben kunnen in kleur weergegeven worden.

In 2021 zullen de metingen herhaald worden zodat de eventuele deformatie in beeld gebracht kan worden.

Ook voor het in beeld brengen van de dijkbekledingsblokken van de Afsluitdijk (Levvelblocks) wordt een demo project voorbereidt. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief drones.                           

Aad van den Burg, Senior adviseur netwerkontwikkeling/ procesmanager drones, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws