Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Wat is de maatschappelijke meerwaarde bij de toepassing van Drone2Go?

Ecorys heeft de maatschappelijke meerwaarde van Drone2Go samen met Antea en NLR onderzocht in een maatschappelijke businesscase. Hierin is zowel het economisch als het maatschappelijke nut in kaart gebracht. Er is gekozen voor een beperkt aantal toepassingsgebieden van elke partner, aangezien elke toepassing apart doorberekend moet worden. Ook is er gekozen om de incident-gedreven toepassingen uit te werken.

Enkele voorbeelden: detectie van inbraakmeldingen door politie, een natuurbrand door de brandweer, afhandeling van nautische incidenten door Rijkswaterstaat, detectie van varend ontgassen door ILT en detectie van illegale fuiken door de NVWA. Als randvoorwaarden zijn we ervan uitgegaan dat BVLOS vliegen mogelijk is en dat de inrichting van U-space gereed is. De resultaten laten zien dat ondanks slechts een selectie van denkbare dronetoepassingen is doorgerekend een Drone2Go netwerk maatschappelijk rendement kan opleveren.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws