Smart Patrol

Nieuws

Goed op de hoogte

Nieuwsbericht

Roadmap Drone2Go 2023 – 2025

Innovatie uit sprints

In de periode 2020-2022 zijn twinting sprints georganiseerd waarin marktpartijen, kennisinstellingen en andere spelers in de dronesector zijn uitgedaagd om hun beschikbare & toekomstige technologie en visie te laten zien. Gedurende deze sprints (een concrete taak in een kort tijdbestek) zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen. Zoals cyber security, connectiviteit, routeplanning, koppeling van een drone in a box & een operations centre en het juridische kader (wat zijn de mogelijkheden van gezamenlijk verwerven en gebruiken van data?). Dit heeft bruikbare kennis, oplossingen en inzichten opgeleverd als ook een solide, informeel netwerk tussen de partners.

Hoe verder? De roadmap

Hierna is de vraag gesteld hoe verder te gaan met Drone2Go. Vervolgen we het oorspronkelijke traject met nóg een aantal sprints? Of maken we een concretere stap naar het einddoel van een landelijk netwerk? Door de product owners (de vertegenwoordigers van de Drone2Go-partners) is gekozen om tot een proof of concept te komen. Deze roadmap moet zorgen voor scherpe focus op een klein aantal sporen. Er blijft ruimte, weliswaar beperkter, voor nieuwe sprints, maar de aandacht gaat vooral uit naar het aantonen van de werkbaarheid van de componenten van een landelijk, gedeeld netwerk.

“Het is goed om te zien dat we nu weer een volgende stap maken. En mooi om de Kustwacht en de Douane te kunnen verwelkomen binnen het team.” – Martijn Mennen

Proof of concept

In 2024 gaan we per deelonderwerp een proof of concept uitwerken om dit vervolgens in 2025 (of eerder) te testen. De sporen zijn Wet- en Regelgeving, Veilig Verkeer en Organisatie & Netwerk. En elk spoor heeft twee deelonderwerpen: Juridisch kader en BVLOS. UTM en Obstacle avoidance. En Organisatie & Netwerk (techniek, inrichting).

BVLOS en juridisch kader

De richting en mogelijkheden voor BVLOS liggen vooral in handen van het beleid (DGLM) en ILT. Maar de Drone2Go partners kunnen wel zo goed mogelijk aangeven wat er nodig is en hoe risico’s te mitigeren. Hier kunnen bijvoorbeeld missieprofielen gedefinieerd worden.

Het juridisch kader gaat bijvoorbeeld over wat er met data mag en met dit onderwerp zijn twee compliance werkgroepen actief. Die betrekken ook partners buiten Drone2Go om te kijken naar oplossingen en discussies die op andere vlakken al (deels) aanwezig zijn. Denk aan een gezamenlijke meldkamer en bestaande samenwerkingen waarbij centraal data verwerkt wordt, zoals het landelijke crisis managementsysteem.

UTM en obstacle avoidance

De inrichting van een landelijke verkeersleiding voor onbemand verkeer (UTM) bevindt zich nog in een beginstadium, standaarden zijn nog in ontwikkeling. Ook hier speelt DGLM een hoofdrol, maar wederom kijkt Drone2Go naar wat gewenst is (bijvoorbeeld uniforme procedures) en waar aangesloten kan worden bij andere initiatieven zoals bij de Port of Rotterdam.

Obstacle avoidance is een gebied dat nog sterk in beweging is en waar standaarden nog niet vastgelegd zijn. Hier zullen we verder op zoek gaan naar beschikbare technologie en dat toepassen tijdens testen.

Organisatie en netwerk

Organisatie gaat over een keuze voor een organisatievorm van een mogelijk zelfstandige dienst op basis van voorwerk verricht door de derde compliance werkgroep in samenwerking met Deloitte. De definitieve keuze voor centrale en decentrale taken van een dergelijke organisatie hangt samen met de uitkomsten van de testen en volgt later.

Tot slot kijken we naar de technische inrichting van een netwerk. Hoeveel drones zijn nodig, waar komen ze te staan, hoe wordt de prioritering van gebruik, etc. Hier zal partner NLR een rol spelen om bestaande kennis over air traffic operations toe te passen.

Partners dichter bij elkaar

Het primaire idee achter het proof of concept is om bestaande infrastructuur bij de partners te laten gebruiken door andere partners. Zo willen we ook zoveel mogelijk verschillende ervaringen opdoen zowel op land als boven zee. In de voorbereiding en uitvoering kan zo vastgesteld worden wat er nodig is om dit te laten slagen en wat er ontbreekt.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.

Gerelateerd nieuws