Smart Patrol

Nieuws

Goed op de hoogte

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat controleert golfoploopverwachtingen met drones

Visuele weergave van een drone-inzet voor controle van het golfoploopverwachtingsmodel

Voor de verwachting van golfoploophoogte, de piekhoogte die golven bereiken bij de kust, maakt Rijkswaterstaat gebruik van een model. Met een proef hebben we aangetoond dat drones ingezet kunnen worden om dit model beter te verifiëren.

Model voor golfoploopverwachting

Om Nederland tegen overstromingen te beschermen, maakt Rijkswaterstaat intensief gebruik van data. De golfoploophoogte is een van deze cruciale gegevens. Hiervoor hebben we een model ontwikkeld dat op basis van onder andere de weersverwachtingen en waterstand een verwachting geeft voor de golfoploophoogte. Deze informatie gebruiken we om te bepalen of de kustlijn hoog en sterk genoeg is, nu en in de toekomst.

Drones ingezet om verwachtingen te controleren

Rijkswaterstaat heeft samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Waterschappen, onderzoek gedaan naar het gebruik van drones om de verwachting van het golfoploopmodel te verifiëren. Om de maximale golfoploop te meten, wordt er gekeken naar de veekranden. Een veekrand is een lijn van aangespoeld drijfvuil, plantenresten en drijfhout die achterblijft op een dijk of strand nadat het water na een storm of hoogwater weer is gezakt.

Uit een gehouden proef blijkt dat het inzetten van een drone een effectieve manier is om een beeld te krijgen van de veekranden. Tijdens de vlucht maakt de drone hiervoor op specifieke locaties een reeks overlappende foto’s. De foto’s worden vervolgens aan elkaar geplakt. Hierdoor ontstaat één foto van een groot gebied. Dit beeld wordt gecombineerd met hoogtedata om te bepalen tot welke hoogte de veekranden waren gekomen. Deze uitkomsten worden gebruikt ter controle van het golfoploophoogtemodel.

Technische informatie
De gemaakte dronefoto’s zijn gecomprimeerd tot een werkbaar formaat. Met het programma Affinity Photo zijn vervolgens meerdere foto’s aan elkaar gesticht. Aan de hand van de tool ArcGIS zijn de dronebeelden gekoppeld aan data uit het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN). MATLAB is gebruikt om de data te vergelijken met het golfoploophoogtemodel.

Eerste resultaten positief

De proef met drones heeft laten zien dat het mogelijk is om een ruimtelijk beeld te krijgen, met een indicatie van de maximale golfoploophoogte. De komende tijd zullen meer metingen worden uitgevoerd om het model van extra data te voorzien, zodat het nog betrouwbaarder wordt.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.

Gerelateerd nieuws