Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Pilotproject: drone-inspecties in attractieparken

Rijkswaterstaat en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) hebben in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt wat betreft drone-inspecties. Zo worden deze onbemande vliegtuigjes door Rijkswaterstaat ingezet bij het managen van verkeersincidenten en de inspectie van bruggen, sluizen, stuwen en waterkeringen. De NVWA zet op haar beurt onder andere drones in bij gewasbescherming en het opsporen van zieke bomen, kadavers en exotische diersoorten.

In de nabije toekomst kan de NVWA, in samenwerking met Rijkswaterstaat, wellicht een mooi project toevoegen aan dit rijtje.

Op 7 oktober 2020 werd een pilotproject uitgevoerd en werd ervaring opgedaan voor het inspecteren van (kermis) attracties met behulp van drones. De controle van dit soort attracties op de veiligheid wordt uitgevoerd door de NVWA. Rob Broekman, van de afdeling Handel & Digitaal Toezicht, onderdeel van Remote Sensing & Data Acquisitie bij de NVWA, omschrijft het voordeel van de inspectie met drones. ‘De drone biedt de mogelijkheid om gedeeltes van de attracties te inspecteren, waar de inspecteur normaal gesproken niet kan komen.’

Tijdens het experiment werden de attracties door de camera op de drone vastgelegd, waarna deze middels 2D- en 3D-mapping in kaart zijn gebracht. Op basis van het beeldmateriaal werd ervaring opgedaan met het controleren van attracties op roestvorming. Daarnaast werden attracties thermisch in beeld gebracht om te beoordelen of de lasnaden van de attractie werden belast door warmte en wrijving tijdens het gebruik. Niet alleen met de attracties, maar ook werd ervaring opgedaan door de nabijheid van bomen rondom de attracties te bepalen. Met behulp van de sensor onder de drone werd de vitaliteit van de bomen gemeten. Op deze manier kon worden vastgesteld of de bomen mogelijk een risico vormen voor het veilig kunnen gebruiken van de attractie.  

Samenwerking

Voor de beoordeling van het beeldmateriaal zal de NVWA onder andere gebruik maken van het algoritme dat Rijkswaterstaat toepast bij de detectie van roestvorming op bruggen. De NVWA en Rijkswaterstaat werken al langere tijd samen op het gebied van de inzet van drones. Er wordt onder andere samengewerkt bij het opstellen van handboeken, bij gezamenlijke studiedagen en bij het trainen van piloten. Rob Broekman licht toe: ‘Naar aanleiding van de Drone- en Data-dag heb ik contact gelegd met Sobolt. Sobolt heeft, in samenwerking met Rijkswaterstaat, het algoritme ontwikkeld waarmee bruggen worden beoordeeld op roestvorming. Met wat kleine aanpassingen aan dat algoritme, zou ik die roestvorming ook moeten kunnen zien op een attractie. Je legt dus verbindingen die in eerste instantie niet logisch zijn maar achteraf wel.’

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws