Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Pilot: Efficiënte en gerichte inspectie van zandmeevoerende wellen, met drones

Bij verhoogde waterstanden is het van belang om dijken goed te controleren. Wellen zijn bij een normale visuele inspectie niet altijd zichtbaar maar kunnen een dijk wel ondermijnen. Om wellen efficiënter en gerichter zichtbaar te maken voert Rijkwaterstaat Midden Nederland-zuid in samenwerking met HKV lijn in water een pilot met drones en een warmtebeeldcamera uit van het Betuwepand. Op maandag 1 februari 2020 is samen met het Droneteam van Rijkswaterstaat een experiment uitgevoerd in het kader van deze pilot.

Wellen (ook enkele zandmeevoerende) zijn op het Betuwepand vaak aanwezig in de teensloot achter de dijk. Deze wellen zijn met het blote oog lastig te zien. Door verschil in temperatuur tussen de wel en de sloot. Vanuit de lucht met een drone heb je meer overzicht en met behulp van een warmtebeeldcamera (infrarood) zijn wellen goed en efficiënt te detecteren.


HKV ontwikkelde een algoritme en een viewer om de beelden die het RWS-droneteam verzameld te bewerken. Hierdoor krijg je snel inzicht in de aanwezigheid en locaties van wellen en de verandering in de tijd: Met een drone wordt het traject van 12 km (met infrarood) gefotografeerd. Deze foto’s kunnen worden geüploaded en vervolgens voert het algoritme detectie uit op iedere foto. De aanwezige wellen per foto worden opgewerkt naar een heatmap.

Deze heatmap is een startpunt voor inspectie op de dijk. De kaart geeft inzicht in de locaties waar verandering zijn opgetreden en waar het nog steeds hetzelfde is. Hiermee krijgt de inspecteur een voorselectie op de informatie zodat het mogelijk is gerichter en efficiënter te inspecteren. Ook is de informatie gebundeld in een viewer waarin de huidige situatie kan worden vergeleken met het verleden.

Arthur Lievens, Sr. Adviseur waterkeringenbeheer, Rijkswaterstaat Midden-Nederland, District Zuid

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws