Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Onderzoek naar de perceptie van drones

Welke toepassingen zien zij bijvoorbeeld voor drones, en denken ze daar zelf iets aan te hebben? Hoe kijken ze vanuit hun eigen belang naar toepassingen die al bestaan of eraan komen? Waar vinden ze drones acceptabel, en voor welk doel? Voorafgaand aan het onderzoek was de verwachting dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders maar beperkt op de hoogte is waarvoor drones gebruikt worden. Er is daarom voor gekozen om het onderzoek in fasen uit te voeren. Hierbij is gestart met een kwalitatieve fase. Kenmerkend aan deze fase is het sterk inventariserende karakter. De inzichten die voortkwamen uit het kwalitatieve onderzoek vormden de basis voor het kwantitatieve onderzoek.
Perceptie van drones | Rapport | Rijksoverheid.nl

Nederlanders zijn vooral ‘op afstand’ bekend met drones
Nederlanders geven zelf aan dat zij redelijk bekend zijn met drones (92%). Bijna iedereen kan zich een voorstelling maken van het voertuig. 3% heeft een drone van 1 tot 25 kilo in hun huishouden. Daarnaast heeft 5% een drone (lichter dan één kilo) in het huishouden. Drones lijken voor veel Nederlanders een relatief abstract begrip. 33% heeft bijvoorbeeld enkel wat gelezen over drones en 37% geeft aan helemaal niet in aanraking te zijn geweest met drones (niet gezien of niet gelezen) (samen zo’n 70% van de bevolking). Dat drones nog relatief abstract zijn blijkt ook uit de resultaten dat een aantal kenmerken van de drone relatief onbekend zijn. Zo weten veel Nederlanders niet of drones altijd een GPS-tracker (41%) of camera (23%) hebben en of drones ook zonder bestuurder kunnen vliegen (32%).

Drones hebben invloed op de leefomgeving
Ondanks dat Nederlanders niet veel directe ervaring hebben met drones, kunnen ze zich wel een beeld vormen van drones. Zo blijkt dat Nederlanders verwachten dat ze zich zullen storen aan drones als deze rondom hun huis vliegen (69%). In enige mate vinden Nederlanders ook dat drones veel geluid maken (32%) en de rust in het algemeen verstoren (43%). Geluid lijkt niet zo’n groot issue. Hier zien we verschillen optreden tussen Nederlanders die zelf met drones vliegen en niet-vliegers. Drone-vliegers vinden minder vaak dat drones veel geluid maken of de rust verstoren. Het valt op dat Nederlanders verwachten dat drones meer de rust zullen verstoren in natuurgebieden voor bezoekers (48%) en dieren (55%).

Privacy is het grootste issue met drones, maar dit is situatie-afhankelijk
Nederlanders maken zich het meest zorgen om hun privacy als het gaat om drones. Ze hebben in het algemeen het gevoel dat er inbreuk wordt gemaakt op hun privacy als drones rond het huis vliegen (71%) en maken zich ook zorgen om de beelden die een drone maakt. Je weet namelijk niet wie er nog meer naar deze beelden kijkt (76%). Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de sterkte van zorgen rondom privacy afhankelijk is van de situatie. Een meerderheid van de Nederlanders heeft het gevoel dat hun privacy in gevaar is als een drone rondom hun huis vliegt (65%). Privacy is minder een obstakel als drones worden gevlogen in situaties als de natuur (30%), recreatiegebieden (36%) en evenementen (31%). Privacy wordt minder belangrijk als drones worden ingezet door hulpdiensten. Over het algemeen vinden ze dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de privacy van individuele burgers.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws