Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

NVWA gebruikt drones om illegale visserij op te sporen

Tegenwoordig zet de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) drones in om illegale visserij op te sporen. De drone vliegt autonoom een vooraf bepaalde route waarbij foto’s worden gemaakt van het wateroppervlak. Aan de hand van een algoritme worden deze beelden gecontroleerd op fuiken. Als er iets verdachts wordt gevonden gaat de inspecteur ter plaatse om een inspectie uit te voeren.

Drones worden al enkele jaren gebruikt bij de NVWA inspecties op voedsel, dieren en natuur. Hierdoor kunnen de inspecteurs sneller zien waar de gezondheid van dieren en planten in gevaar komen en of de regels worden overtreden. Afgelopen tijd is de NVWA ook begonnen met het opsporen van illegale fuiken doormiddel van een drone. Voorheen moesten de inspecteurs gebieden afvaren met een haak om een fuik te vinden. Dit was een tijdrovende manier van inspecteren. Nu kunnen hiervoor ook drones ingezet worden die binnen een korte tijd een heel gebied kunnen controleren.

Hoe het werkt

Op basis van de expertise van de NVWA visserijinspecteurs worden de gebieden voor de controle bepaald. Een piloot van het NVWA droneteam of een deeltijdpiloot uit het Visserijteam komt ter plaatse om een autonome dronevlucht in gang te zetten. Speciale software bepaald de meest geschikte route om met een mapping het volledige gebied in kaart te brengen. Tijdens deze autonome vlucht worden continue foto’s gemaakt zodat het hele gebied wordt vastgelegd. Natuurlijk houdt de piloot de drone nauwlettend in de gaten en kan de besturing zo nodig overgenomen worden.

Na de vlucht worden de gemaakte foto’s doormiddel van een algoritme automatisch gecontroleerd op mogelijke fuiken. Dit algoritme voert de controle binnen enkele minuten uit. Het algoritme toont alle verdachte foto’s en dus de verdachte locaties!

Met de motorboot gaan de aanwezige visserij inspecteurs naar de verdachte locaties. Als er inderdaad een fuik aanwezig is wordt deze uit het water gehaald en in beslag genomen. Door deze nieuwe manier van fuikendetectie kan er een veel groter gebied worden gecontroleerd en sneller overgegaan worden tot handhaving.

De toekomst

Drones kunnen de NVWA bij veel inspectietaken helpen. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van de gezondheid van bomen en gewassen, inspecties op grondgebonden subsidieregelingen, het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en nog veel meer!  Op dit moment zijn er ca. 50 mensen binnen de NVWA bevoegd om met een drone inspecties uit te voeren.

De komende jaren zullen drones met speciale sensoren als lidar of een hyperspectrale camera of een groter zoombereik steeds vaker gebruikt worden. Ook drones met een internetverbinding via 4G of 5G zullen hierin steeds meer voordelen bieden. Zo kunnen deze drones live de beelden naar een server versturen en daar direct door een algoritme geanalyseerd worden. Een ander voordeel is dat deze drones vanuit elke locatie bestuurd kunnen worden.

De NVWA werkt toe naar een systeem waarbij een drone autonoom kan opstijgen vanuit een box op een locatie en daarna volledig zelfstandig een controle kan uitvoeren. Een zogeheten ‘drone in a box’ systeem kan eenvoudig controles uitvoeren en gelijk data verzamelen om te vergelijken met eerdere vluchten. Samen met verschillende partners wordt aan deze innovatie gewerkt met het project ‘Drone2Go’.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws