Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Lasermeting met behulp van een drone: grote voordelen

In het kustvak aan de Noordwest kant van Ameland is sprake van verlaging van het strand, en wel dusdanig dat deze verlaging het duin aantast. Dat is onwenselijk en daarom is er is behoefte deze aantasting actiever te monitoren. Maar hoe doe je dat? Tot nu toe gebruikten we hiervoor metingen met behulp van een vliegtuig maar die kunnen we niet zo vaak inzetten als we willen. We hebben daarom een test uitgevoerd met lasermetingen met behulp van een drone. Het blijkt dat we zo op een snelle, flexibele en relatief goedkope manier gedetailleerde informatie krijgen. In dit artikel lees je daar meer over.

Intensievere monitoring
De voordelen van een meer intensieve monitoring zijn al snel helder: zo kunnen we goed de soms snelle ontwikkelingen van het terrein volgen. De gegevens gebruiken we vervolgens om de actuele situatie door te rekenen. Zo kunnen we dan:

  • De actuele risico’s (bv. het onderlopen van het gebied achter de duinen) bepalen.
  • De omgeving (gemeente, bewoners, enz.) informeren over de toestand.
  • Nauwkeurige bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn in welk tijdsbestek.

Metingen op Ameland
Het interessegebied (figuur 1) – dus het gebied waar we metingen willen doen – bevindt zich ten Noordwesten van de Hollumerduinen. Het ligt grofweg tussen de strandpalen 2 en 5 en loopt van de +2,5 m. NAP-lijn tot voorbij de eerste duinenrij.

Normaal gesproken voeren we in dit gebied alleen in het voorjaar metingen uit. Jaarlijkse Kustlijn (Jarkus) metingen voor het natte deel en lasermetingen met behulp van een vliegtuig voor het droge deel.

De snelle veranderingen en onze wens om het gebied beter te kunnen monitoren, zorgen voor de vraag om ook in het najaar een meting uit te laten voeren voor het droge deel. Een vergelijkbare meting als in het voorjaar zou erg duur worden, daarom is er door de afdelingen Regie Data Derden en Mobiel Meten gekeken of er alternatieven zijn voor het inmeten van dit soort gebieden. Op basis van ervaringen in een ander project (Houtribdijk), besloten we om te kijken of we de opname konden uitvoeren met behulp van een drone met daaronder een laserscanner. We waren benieuwd wat dat ons zou opleveren.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws