Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Inspirerende workshop voor Drone2Go – “een investering moet binnen 5 jaar renderen”

Voorafgaand aan de sprintsessie Drone2Go gaf Roel Reijnen van TIIN Capital de workshop ‘Van start-up naar scale-up en verder’.  Doordat Roel van zijn eigen startup Type 22 een wereldwijd succes maakte, kan hij nu vanaf de andere kant, de investeerderskant, startups begeleiden. Roel is een expert op het gebied van het veranderen van mindset en samenwerking. Hij benadrukte dan ook dat samenwerking, en dan met name met welke skills je het meest optimale team samenstelt,  één van de sleutels is voor succes.

De workshop begon met een inventarisatie van vragen die leefden bij de deelnemers, zoals:

  • Hoe groot wordt de markt
  • Wel/geen crowdfunding
  • Wat zijn voor- en nadelen van investeerders
  • Investeert men liever in producten of in diensten
  • Hoe zit het met intellectueel eigendom bij samenwerkingspartners

Deelnemers aan het woord:

Gaandeweg de workshop werden de vragen beantwoord, met anekdotes van Roel waar hij bij zijn eigen bedrijf tegenaan was gelopen en tips vanuit zijn nieuwe rol. Goed om te horen waar een investeringsmaatschappij naar kijkt en op let.

Bart Slinger, Mapture ai: “De workshop van Roel heeft ons getriggerd om onze doelstellingen aan te scherpen. In plaats van te streven naar een aantal operationele systemen zijn we nu ook veel doelbewuster op zoek naar product-market fit. Dit maakt nu al een groot verschil in de afwegingen die we maken.”

Marc Spijker, Deck 180: “Roel benoemde herkenbare zaken, waar ook ik mee aan de slag moet, zoals het ‘Focus op je bedrijfsonderdeel wat je wilt laten groeien, stoot andere zaken af’. Wat ook een eyeopener was dat je niet bescheiden moet zijn om investeringsgeld te vragen voor een minderheidsbelang in de eerste ronde.”

Olaf van Hese, accountable manager en dronepiloot bij RWS, werd getriggerd door de valkuilen die werden geschetst. “Een belangrijk deel van de Drone2Go deelnemers (startups) zijn technici en technologie gedreven. Om een goed werkend team te krijgen moet je  beschikken over meer gevarieerde skills.” Wat hem verder opviel was de termijn van 5 tot 7 jaar, waarbinnen investeerders normaal gesproken rendement verwachten. “Dit matcht niet met het langzame en moeizame traject door de Nederlandse wet- en regelgeving, waar we bij Drone2Go tegenaan lopen.”

Wie is Roel Reijnen?

Roel Reijnen studeerde Aerospace Engineering aan de TU Delft en startte als co-founder direct na het behalen van zijn Master of Science (Msc) met een aantal studiegenoten Type22, het bedrijf achter de self-service afgiftepunten voor ruimbagage op luchthavens wereldwijd.

Roel was eindverantwoordelijke (algemeen directeur) van Type22 en met name direct betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de strategische visie, verantwoordelijk voor de funding, en nauw betrokken bij de (internationale) sales en partnerships. Daarnaast was hij het gezicht van het bedrijf, zorgde hij mede voor het aantrekken van het juiste personeel en begeleidde hij de exit.

Type 22 was een portfoliobedrijf van één van de fondsen van TIIN capital, dat een succesvolle extit kende. In 2019 is Roel gestart bij TIIN Capital als partner Early Stage van het Dutch Security TechFund. Hij richt zich met name op het scouten, beoordelen en begeleiden van de startups.

Roel gaf nog aan dat de samenwerking met de kennispartners en het ecosysteem wat bij Drone2Go gecreëerd is, zeer waardevol is.  De deelnemers vonden het een zeer leerzame en inspirerende workshop!

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws