Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

IenW werkt samen met sector aan roadmap voor BVLOS-vluchten met drones

Nederland staat voor de uitdaging om alle soorten dronevluchten buiten het zicht van de piloot (BVLOS) mogelijk te maken. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een roadmap om dit doel te bereiken. Rijkswaterstaat organiseerde een bijeenkomst om input uit de sector te verzamelen.

Op 19 september organiseerde Rijkswaterstaat een bijeenkomst om samen met de sector de BVLOS-roadmap te bespreken en input te verzamelen. De roadmap wordt ontwikkeld door met Ministerie van IenW. Het doel is om vluchten buiten het zicht van de piloot op een veilige manier mogelijk te maken. Dit is van groot belang om in de toekomst drones te gebruiken voor bijvoorbeeld het vervoeren van bloedmonsters en medicijnen, maar denk daarbij ook aan het automatisch opsporen van bosbranden of het zoeken naar een drenkeling.

In de gepresenteerde roadmap wordt onderscheid gemaakt tussen vier mogelijke manieren om BVLOS-vluchten uit te voeren. Deze zijn afhankelijk van het soort luchtruim, de risicoklasse van de drone en de beschikbaarheid van technologieën en diensten. Het Ministerie van IenW benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van het volgen van Europese aanpakken en standaarden voor elektronische zichtbaarheid. Belangrijk hierbij is dat er geen vast landelijk dekkend BVLOS routenetwerk zal worden gerealiseerd. In plaats daarvan zal de roadmap lokaal en gefaseerd worden geïmplementeerd, en wordt er nauwlettend gekeken naar luchtruimbeslag tijdens de testfase.

Samenwerking tussen overheid en sector is nodig

Tijdens de bijeenkomst heeft het Ministerie van IenW de betrokken partijen uitgenodigd om mee te denken over de verdere ontwikkeling en uitvoering van deze BVLOS roadmap. Nederland streeft ernaar de mogelijkheden van drones in het luchtruim te maximaliseren en tegelijkertijd de veiligheid van alle luchtruimgebruikers te waarborgen. Een nauwe samenwerking tussen de overheid en de dronesector is een cruciale stap op weg naar deze doelen.

Tijdens de gesprekken met de dronesector kwam naar voren dat er een cultuuromslag nodig is. Momenteel is er volgens de sector onvoldoende ruimte voor experimenten en worden er geen diepgaande inzichten verkregen uit afgewezen vergunningaanvragen in de sector. Er is nog te veel focus op regelgeving in plaats van op het inschatten van risico’s.

Het was een geslaagde dag waarbij veel informatie en input werd uitgewisseld tussen de overheid en de sector. Afsluitend kwam men tot de gezamenlijke conclusie dat de gepresenteerde roadmap een goede basis vormt om de gewenste stappen en samenwerkingen te realiseren.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws