Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Hoe krijgen we grip op compliance

In 2023 bogen 3 werkgroepen zich over de compliance van Drone2Go. Als eerste staan we stil bij welke werkgroepen er zijn en waar zij zich mee bezig houden.

Werkgroep 1 (Omgeving) richt zich op de regels en kaders met betrekking tot de omgeving waarin het dronenetwerk zal opereren. Dit omvat zaken zoals geluidsoverlast, luchthavenregelgeving, milieu-eisen, externe veiligheid en Europees beleid rondom vertiports. Peter Koetsier, senior inspecteur bij de ILT is de trekker van deze werkgroep. Samen met de andere deelnemers hebben zijn een eerste overzichtelijke conceptrapportage gemaakt.

De focus voor werkgroep 2 (waarnemingen met drones) ligt op het in kaart brengen van wet- en regelgeving rond het gebruik van drones voor waarnemingen. Hierbij moet rekening worden gehouden met privacy en ethiek, informatiebeveiliging, regelgeving over het delen van data, en algoritmes die worden toegepast voor de verwerking van beelden of optimalisatie van het bereik/de inzet van drones. Borging is daarbij het sleutelwoord. Met enthousiasme is gewerkt aan een gestructureerde aanpak en daarbij zijn de ontbrekende vakjes van de compliance in kaart gebracht.

Werkgroep 3 (Organisatie van Drone2Go) Deze werkgroep richt zich op de regels en kaders die van toepassing zijn op de organisatie van Drone2Go. Dit omvat onder andere regels en kaders over de taken van de samenwerkingspartners, inkoopregels, financiële kaders en verantwoordingsvereisten, informatiehuishouding, en afspraken met leveranciers en samenwerkingspartners over rollen en verantwoordelijkheden. Het eerste resultaat voor werkgroep 3 is een organisatiemodel op basis van een afwegingskader, dat door Deloitte is opgesteld.

Hiermee wordt zo stelde Marcel Donker (projectleider compliance Drone2Go en trekker van werkgroep 3 namens Rijkswaterstaat) een 1e stap gezet in de toekomstige organisatievorm van Drone2Go. In de volgende nieuwbrief staan wij uitgebreid stil bij het eindrapport van Deloitte.

Tijdens een live-bijeenkomst compliance met alle werkgroepen hebben we de resultaten van elke werkgroep toegelicht. Daarnaast stond storytelling prominent op de agenda.

We waren te gast bij de Douane Rotterdam Haven, locatie Maasvlakte. Aldaar begon het netwerken direct bij de ontvangst in de centrale hal van de receptie onder het genot van een bakje koffie met een stroopwafel. Daarna maakten we kennis met het werk van de Douane, door een rondleiding en drone-demonstratie op het terrein. Dit alles verzorgd en aangestuurd door Darko Brodic (manager droneteam Douane en lid van de werkgroepen 1 en 2 compliance Drone2Go). Terug op de vergaderlocatie lichtte Darko het werk van de UAS Organisatie Douane nader toe. Hij liet drie korte videopresentaties zien, waaronder een videopresentatie waarin met behulp van een drone uithalers tussen containers op haventerminals werden opgespoord. Wij waren als toehoorders zichtbaar onder de indruk.

Direct hierna stonden we stil bij de kernboodschap van het project compliance Drone2Go.

Het samenwerkingsverband Drone2Go heeft als doel om een netwerk van basisstations te ontwikkelen en een landelijk dronenetwerk op te zetten en te beheren/benutten. Het deelproject compliance Drone2Go heeft als taak om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden voor dit netwerk worden georganiseerd, inclusief de naleving van wet- en regelgeving en beleidskaders.

Verder zijn we aan de slag gegaan met storytelling. Wat kan storytelling voor Drone2Go gaan betekenen? De deelnemers constateerden eensgezindheid dat storytelling kan gaan functioneren als de spreekwoordelijke “kapstok” van en voor Drone2Go. Met storytelling kan de boodschap gemakkelijker, beeldend, worden overgebracht aan de “beslissers”.

Alle partners zijn inmiddels aan de slag gegaan met hun “eigen” story. De eerste user stories zijn al te vinden op de website.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws