Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Grote belangstelling digitale marktconsultatie Drone2Go

Als Rijkswaterstaat willen we 24/7 drones kunnen gebruiken. Drones zorgen  voor snelle actie bij incidenten en ongelukken, omdat ze snel beeld kunnen leveren. Smart Patrol initieerde het Drone2Go-project om het gebruik van drones te stimuleren en zo, in samenwerking met Politie, Brandweer, NVWA en ILT (first responders), aan hetzelfde doel te werken: snellere en gezamenlijke beeldvorming bij incidenten. Het project wordt uitgevoerd in sprints: kleine afgebakende ‘projecten’, waarbij aan het eind een doel wordt bereikt, dat kan worden gedemonstreerd en geëvalueerd. Maar liefst 42 geïnteresseerde partijen stelden tijdens een digitale bijeenkomst nadere vragen, om zó met een goed voorstel te komen voor de volgende sprintsessie.  

Demonstratie eerste sprint
Op 6 mei vond de demonstratie van de eerste sprint plaats op het terrein van Mapture.ai in Noordwijk. In deze sprint was te zien hoe de systemen van marktpartijen Airhub en Mapture.ai gekoppeld zijn. De automatisch opstijgende drone van Mapture.ai wordt aangestuurd vanuit het door Airhub geleverde Drone Operations Centre (DOC). Het DOC geeft de drone commando’s voor het opstijgen vanuit en terugkeren naar de box. Tijdens de vlucht worden vanuit het DOC de camera’s bestuurd en worden de live video- en thermische beelden (warmte) doorgegeven.

Evaluatie
Het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) evalueerde de demonstratie als onafhankelijke expert, aan de hand van de opgestelde eisen, zoals o.a. een autonome start en landing en het handmatig overnemen van het systeem. De demonstratie gaf een overtuigend beeld van de gestelde eisen én de koppeling tussen de beide systemen en mag als ‘geslaagd’ worden beschouwd.

Vooruitblik
Op 15 mei publiceerden we de volgende sprintsessies op Tenderned. In verband met de huidige corona-tijd organiseerden we de vragenronde op een digitale manier. De ‘opkomst’ tijdens de ‘digitale marktconsultatie’ was hoog. Maar liefst 42 geïnteresseerde partijen maakten gebruik van deze aangepaste manier van vragen stellen. Daarnaast waren er nog een aantal partijen die wel belangstelling hadden, maar niet bij de sessie aanwezig konden zijn. Maar ook die partijen krijgen alle informatie en mogen zich inschrijven voor deze sprintsessies. 
‘Het was een mooie sessie voor dit innovatietraject, gefaciliteerd door Marc Sandelowsky van Test- en ontwikkelcentrum voor onbemande systemen Space 53’, aldus Ariea Vermeulen, coördinator Drones bij Rijkswaterstaat. ‘Er was veel belangstelling vanuit diverse invalshoeken, dus dat belooft wat’!

Voorstellen in de praktijk laten zien 
Er wordt nu hard gewerkt aan het consultatiedocument, waarin alle vragen, die gesteld zijn tijdens de digitale marktconsultatie worden beantwoord. Dit document is op  8 juni voor alle partijen zichtbaar  op Tenderned. Daarna hebben zij tot en met 15 juni de tijd om hun voorstellen voor de eerstvolgende sprintsessie in te dienen.  Na een uitgebreide beoordeling wordt op 14 juli met een aantal geselecteerde partijen de ‘demodag’ georganiseerd, waar zij hun voorstellen in de praktijk kunnen demonstreren.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws