Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Gemeentes betrokken bij drone ontwikkelingen

Bij de Drone2Go bijeenkomst in juni zijn de omliggende gemeentes uitgenodigd. Tijdens het evenement werden diverse demonstraties gegeven en was er gelegenheid om in gesprek te gaan met de partners en marktpartijen van Drone2Go. Het was een informatieve dag waarbij de toekomst van drones en de rol voor de gemeentes duidelijk naar voren is gekomen.


Toekomst van drones

In de komende jaren zullen drones een steeds prominentere rol gaan spelen. Deze nieuwe dimensie zal van invloed zijn op burgers, organisaties en onze omgeving. In Nijmegen werkt Drone2Go samen met partners aan deze nieuwe drone toeppassingen. De partners van Drone2Go zijn:Brandweer, politie, ILT Aerosensing en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In dit project worden ook gemeentes meegenomen om zich voor te bereiden op een toekomst met drones.

In het testgebied in Nijmegen worden de mogelijkheden van drones onderzocht en wordt er geëxperimenteerd met de automatisch vliegende drone. Ariea Vermeulen van Rijkswaterstaat vertelt dat er op dit moment een zogenoemde drone-in-a-box bovenop de verkeerspost staat. Hiermee kunnen geautomatiseerde vluchten worden uitgevoerd voor incidentbestrijding. Bijvoorbeeld om olievlekken te detecteren of mogelijke drenkelingen in de Waal te lokaliseren.

Dronenetwerk Gemeenten

Martijn Peltenburg geeft aan dat het dronenetwerk gemeenten van essentieel belang voor ambtenaren is, omdat het hen in staat stelt om samen op te trekken om de opkomende drone-technologie te onderzoeken. Hij benadrukt dat drones invloed hebben op onze leefomgeving, en dat het cruciaal is dat Nederlandse burgersworden betrokken. Het belang van een gemeentelijk drone-netwerk zit in het verkennen van deze opkomende technologie door betrokken ambtenaren in Nederland. Ruimtelijke inpassing en maatschappelijke acceptatie zijn belangrijke onderdelen hiervan. ‘Vandaag zijn er enkele prachtige drone-toepassingen getoond die binnenkort een integraal onderdeel van onze samenleving zullen worden. De integratie hiervan gebeurt in samenwerking met onze omgeving en diverse organisaties’, vertelt Peltenburg.

Rijkwaterstaat maakt al veel gebruik van drones

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende drone toepassingen gedeeld. Ook het droneteam van Rijkswaterstaat liet zien wat op dit moment al de meerwaarde van drones is. ‘We ondersteunen door snellere, betere en grootschaligere beeldvorming van incidenten mogelijk te maken. Zo kunnen we efficiënter, duurzamer en veiliger handelen, met minimale verstoring voor vaar- en weggebruikers, en minimalisatie van schade en letsel voor burgers’ vertelt Maurice van Ginneken.

Ook de brandweer gebruikt drones

Alle partners van Drone2go gebruiken al drones. Zo vertelt de brandweer dat zijn momenteel gebruik maken van drones op basis van meldingen vanuit de meldkamer. Martijn Zagwijn geeft aan dat het droneteam wordt gealarmeerd als er een incident plaatsvindt, zoals een brand of gevaarlijke stoffen. De drones kunnen snel ter plaatse zijn en alvast waardevolle gegevens verzamelen om hun operationele plannen op te stellen en acties te ondernemen. Deze efficiënte inzet kan levens redden.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws