Smart Patrol

Nieuws

Goed op de hoogte

Nieuwsbericht

Een mooi begin van de week in samenwerking met Mapture.ai Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam

In april is het Havenbedrijf een proef begonnen met het gemengd afmeren van binnenvaartschepen met gevaarlijke lading. Deze proef past in het beleid van HbR om de bestaande ruimte in de haven zo efficiënt mogelijk te benutten en meer ligplaatsen voor de binnenvaart te creëren. De ervaring in de proef loopt vooruit op de nieuwe landelijke beleidsregel van I&W en ook het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) zal eind 2021 op de nieuwe regels worden aangepast.

Gemengd afmeren

In het tweede kwartaal van 2021 is dit ‘gemengd afmeren’ een van de toezicht-thema acties van onze patrouillevaartuigen. Het toezicht richt zich onder andere erop of de binnenvaart zich houdt aan de afmeerafstanden, de nieuwe gedragsregels die gelden bij het afmeren uit het verkeersbesluit en of er schepen, uitgesloten van deelname aan de proef, toch zijn afgemeerd. Kortom om het gemengd afmeren zo goed mogelijk te laten slagen.


Drone inzet

Tijdens de PVT thema-actie is er op 10 mei ook een drone ingezet bij de steigers in het Calandkanaal die zijn aangewezen voor ‘gemengd afmeren’. De drone vluchten worden uitgevoerd door het dronebedrijf Mapture. Het Mapture drone uit de box systeem is een innovatief Nederlands product dat in samenwerking met Rijkswaterstaat is ontwikkeld. Mapture heeft een box ontwikkeld waaruit een autonome drone kan opstijgen en landen, om weer opnieuw op te laden. Eén van de zaken die getest zijn is de bediening van de drone vanaf het RPA vaartuig, terwijl de box aan de wal staat. De ICT ondersteuning voor de drone operatie ligt bij Aeret, een softwarebedrijf dat zich bezig houdt met drone-, data- en GIS toepassingen. In de samenwerking met Mapture ligt de focus op het verwerken en visualiseren van de live drone-foto en video beelden in een beveiligd, online portal. Met deze beelden kunnen de scheepvaartmeesters op afstand zien hoe er precies is afgemeerd en of ze daadwerkelijk naar de steigers in het Calandkanaal moeten varen om schippers alsnog te wijzen op de nieuwe regels.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.

Gerelateerd nieuws