Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Drone2go update

Afgelopen week kwamen er weer verschillende partijen bijeen voor sprint 14 en 15 van Drone2Go. Tijdens de sprint werden marktpartijen uitgedaagd om de uitvoerbaarheid van een dronemissie inzichtelijk te maken voor de operator. Hierbij moest rekening worden gehouden met alle factoren die de vlucht kunnen beïnvloeden.

Aeret, Airhub en Deck 180  presenteerden digitaal hun eigen ontwerp voor het vraagstuk. Elke partij had zijn eigen visie op het inzichtelijk maken van de uitvoerbaarheid. Er kwamen verschillende oplossingen voorbij om de operator op de hoogte te stellen van de verschillende keuzes die er gemaakt kunnen worden tijdens de vlucht. De gemaakte keuzes bepalen de vliegtijd bij het incident. Hieronder wordt kort stilgestaan bij de aangedragen ontwerpen.

Aeret

Aeret toonde een software-oplossing waarbij de piloot waypoints of een route kan opgeven. De software geeft daarna aan of de router slimmer of beter uitgevoerd kan worden. Tijdens het plannen van een vlucht wordt rekening gehouden met de windrichting en windkracht. De software geeft aan of het haalbaar is om de route te vliegen en of de drone genoeg accuspanning heeft om terug te vliegen. Ook laat de software zien hoeveel tijd er bij de locatie van het incident gevlogen kan worden om weer op een veilige manier terug te keren. Dit gebeurt op basis van presets en dynamische variabelen.

Airhub

Airhub presenteerde een integratie op hun reeds bestaande software. Het gepresenteerde systeem plant een vlucht en houdt hierbij rekening met diverse factoren zoals temperatuur, wind, weer, obstakels en helikopters in het luchtruim.  

Nestdeck

Nestdeck had een oplossing bedacht waarbij er een netwerk wordt opgezet met verschillende droneplatformen. Hierdoor hoeft een drone niet terug te keren naar de specifieke box waar deze vandaan komt en zou er efficiënter gevlogen kunnen worden. Dit zorgt voor slimmere vliegroutes en efficiënter gebruik van de accu’s van de drones.

Veilige algoritme voor beeldherkenning

Private Dots hield een presentatie over een algoritme dat objecten, symbolen en teksten realtime kan herkennen. Met hun gepresenteerde systeem is het mogelijk om aan de hand van een kleine dataset beeldherkenning uit te voeren. Omdat er wordt gewerkt met een zogeheten ‘digitale vingerafdruk’ kan er nooit worden terug gegaan naar de bron data en zou het systeem erg veilig zijn.

Terugblik sprint 14

In de vorige sprint was het de bedoeling om met een robuustheidstest te komen voor de verschillende systemen. Airhub gaat aan de slag om het gepresenteerde plan verder uit te werken met haar partners.

Terugkoppeling sprint 12 – cyber security

In de sprintplanning van Drone2Go in 2021 was sprint 12 gewijd aan cybersecurity. Eerdere sprints zijn met name gericht geweest op technische ontwikkeling – hardware en software – en toepassing van die ontwikkeling in usecases van de deelnemende first responders. Om die techniek ook daadwerkelijk succesvol te kunnen gebruiken in de (nabije) toekomst, is het van belang dat dat veilig plaatsvindt. Ook vanuit de ICT invalshoek bekeken. Er wordt immers operationele informatie verzameld en verwerkt. Om vast te stellen hoe de deelnemende marktpartijen de cyberveiligheid hebben georganiseerd, zijn in sprint 12 pentesten uitgevoerd bij deze deelnemers.

Leerzame dag

“Het was een leerzame dag waarbij verschillende ontwerpen zijn uitgewisseld voor het vraagstuk. Het ecosysteem werkt, we leren van elkaar en doen steeds weer inspiratie op”, aldus Ariea Vermeulen, coördinator drones bij Rijkswaterstaat. Aan de hand van elkaars feedback en die van de product owners worden de productontwerpen verbeterd. Op 16 mei worden de concepten in het praktijkgebied Nijmegen-Tiel getest. Door te werken aan deze sprints werken we aan een veilige, efficiënte en duurzame toekomst voor drones.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws