Smart Patrol

Nieuws

Goed op de hoogte

Nieuwsbericht

Demoproject LiDAR inspectie Schalkwijkse bruggen en cruise schip

In november 2020 is er een pilot met een geavanceerd LiDAR systeem gekoppeld aan een drone uitgevoerd. GeoZICHT B.V. heeft in opdracht van Rijkswaterstaat, ProRail en ILT Aerosensing dit driedaagse project uitgevoerd om de kansen en (on)mogelijkheden van drones i.c.m. LiDAR sensoren voor assetbeheer in kaart te brengen. De eerste ervaringen zijn positief.

De inzet van drones voor allerhande toepassingen heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Ook zijn er in toenemende mate kansen voor drones en voor assetmanagement in het bijzonder. Bij beheerders van een groot aantal objecten en kritische infrastructuur vormt het beheer en onderhoud een jaarlijks terugkerende kostenpost en brengen inspecties flinke veiligheidsrisico’s met zich mee. Om die reden hebben Rijkswaterstaat en ProRail onderling én in nauwe samenwerking met kennisinstituten en marktpartijen, de afgelopen jaren al volop geëxperimenteerd om de inzet van drones en sensoren in de praktijk toe te passen. Ook andere overheden zoals ILT scheepvaart en de NVWA zetten steeds vaker drones in bij hun toezichtprocessen.
De technologie ontwikkelt zich echter razendsnel en nieuwe ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag. Marktpartijen en overheidsorganisaties als (potentiële) eindgebruikers van deze technologie werken daarom actief samen en delen kennis. Belangrijke innovaties worden in de praktijk getest en nauwgezet gemonitord zodat deze vertaald kunnen worden naar concrete en waardevolle toepassingen.

Inspectie Schalkwijkse bruggen en cruise schip

GeoZICHT heeft de samenwerking opgezocht met een ontwikkelaar die geavanceerde LiDAR-oplossingen voor drones ontwikkelt. Het unieke aan dit systeem is dat het automatisch obstakels detecteert, waardoor ook normaliter zeer complexe missies en op posities waar een GPS signaal ontbreekt (onder bruggen, tunnels, gebouwen, etc.) veilig gevlogen kan worden. Vanuit de LiDAR inwinning kan direct een point Cloud worden gemaakt met een zeer hoge puntdichtheid. In samenwerking tussen de LiDAR ontwikkelaar en GeoZICHT zijn de Schalkwijkse brug en de Schalkwijkse Spoorbrug (over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten) in november 2020 volledig driedimensionaal in kaart gebracht. Daarnaast is voor ProRail ook een spoortraject in beeld gebracht en voor ILT scheepvaart is in de omgeving van Rotterdam een binnenvaartschip van zowel buiten áls binnen gescand. Tijdens de opnames zijn dronespecialisten van bovengenoemde partijen (conform de COVID-19 richtlijnen) aanwezig geweest en is er door GEOZICHT BV een uitleg gegeven.

Point Cloud met LiDAR van bruggen, binnenvaartschip en spoortraject 

Ervaringen

De eerste ervaringen van het LiDAR systeem zijn heel positief. Het LiDAR systeem levert niet alleen zeer nauwkeurige data op, maar maakt ook inspecties van objecten beter én veiliger uitvoerbaar dankzij de geavanceerde obstakeldetectie. De bundel van de LiDAR wordt namelijk ook gebruikt voor de positiebepaling zodat de drone min-of-meer automatisch de juiste afstand ten opzicht van het object aanhoudt. De dronepiloot hoeft dus alleen te controleren of het vooraf ingestelde traject goed gevlogen wordt.

De definitieve rapportage wordt eind februari 2021 verwacht. Daarna kan besloten worden of dit systeem voor inspecties door de verschillende partijen ingezet gaat worden.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.

Gerelateerd nieuws