Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Bestrijding Turkse mot in chrysant met drones moet nog beter

De proef met bestrijding van Turkse mot met drones in chrysant is afgerond. Het project richtte zich op het automatisch bestrijden van vliegende insectenplagen, als nieuw ‘mechanisch’ alternatief voor huidige methodieken. De focus ligt op de bestrijding van motten zoals de Turkse en Duponchelia mot, waarvan de rupsen een probleem vormen in de teelt van onder andere chrysant. Fase 1 van het onderzoek leert dat aanpassingen nodig zijn om de doelstellingen te halen.

Het concept bestaat uit een kleine drone, die in staat is zelfstandig te vliegen en manoeuvreren, en daarbij vliegende motten detecteert en elimineert. Doelstelling van fase 1 van het project was om de haalbaarheid te bepalen van het gebruik van drones van PATS in gerbera- en chrysantengewassen voor de bestrijding van Turkse mot. 

De uitvoering van de pilot bleek minder eenvoudig dan vooraf gedacht. De eerste uitdaging betrof het gedrag en activeren van motten. In de praktijk bleek nauwelijks onderzoek gedaan te zijn naar motten, waardoor vooraf veel factoren onbekend waren. De tweede belangrijke uitdaging zat in de algoritmes en de aansturing. Vooraf was de verwachting dat de stap van autonoom vliegen naar snel en wendbaar jagen, in combinatie met effectieve eliminaties, sneller kon worden gezet dan in werkelijkheid is gebleken. 

Een belangrijke voorwaarde voor het goed kunnen toetsen en verder ontwikkelen van jaagtactieken is dat je regelmatig een dergelijke vlucht kunt uitvoeren en hiervan de resultaten kunt gebruiken voor de optimalisaties. Gedurende de pilot is de technologie doorontwikkeld. Het belangrijkste doel daarbij was het aantonen van de mogelijkheid op het autonoom en meervoudig elimineren van moten middels het systeem. Hoewel dit is aangetoond, zijn effecten over langere termijn niet gemeten.

De aanbeveling is om het project in fase 2 meer te richten op het toetsen in de praktijk, zodat de technologie in een praktijksituatie verder kan worden doorontwikkeld. Er zijn daarom drie telers benaderd waar PATS in het voorjaar en de zomer van 2020 testen uit kan voeren. Een randvoorwaarde is wel dat de kwekers voldoende plaagdruk hebben.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws