Smart Patrol

Vaarweginformatie via AIS

Slimme informatievoorziening op maat voor de vaarweggebruiker, vermindert daarmee onnodig marifoonverkeer

Over vaarweginformatie via AIS

Vaarweggebruikers proactief informeren

Smart Patrol onderzoekt of we met slimme innovaties, vaarweggebruikers beter kunnen informeren. De marifoon is al decennia het belangrijkste communicatiemiddel tussen de VTS-operator en de schipper. Maar hoe toekomstbestendig is de marifoon? Beschikbare kanalen raken vol, het bereik is beperkt en er zijn soms problemen met verstaanbaarheid. Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is om digitale berichten te versturen via het bestaande AIS netwerk. Met deze berichten kan actuele en urgente vaarweginformatie als digitaal bericht worden doorgegeven aan de scheepvaart. De berichten verschijnen direct op het digitale kaartensysteem (ECDIS) van de schippers, zonder dat zij aan boord wijzigingen hoeven aan te brengen.

Een mogelijke weergave van een ontvangen AIS bericht

Ambitie

Vaarweginformatie versturen via AIS

Het doel is om te onderzoeken of AIS-ASM (Application Specific Messages) gebruikt kan worden om binnenvaartschippers proactief te informeren. Er wordt gebruikgemaakt van het bestaande AIS-systeem waarover de berichten verstuurd worden. Doordat Rijkswaterstaat AIS-basestations langs de gehele vaarweg heeft gepositioneerd, is het potentiële bereik groot. Bovendien kan het effectief zijn om urgente informatie digitaal in plaats van als gesproken bericht per marifoon te delen.

Denk bij de digitale berichten aan informatie over actuele en urgente vaarweginformatie, zoals stremmingen of waterstanden.

Jelmer de Lange

Coördinator Scheepvaartinnovaties

“Hoe brengen we urgente vaarweginformatie op maat en digitaal naar de schipper? AIS-berichten kunnen daar een rol in spelen, zolang we het AIS-netwerk niet overbelasten.”

Proef Lemmer - Delfzijl​

Test met AIS-berichten groot succes

In oktober is een test uitgevoerd met het versturen van AIS berichten naar vaarweggebruikers. Hiermee is aangetoond dat de technologie in de praktijk inzetbaar is. De berichten werden verstuurd vanuit een AIS-basestation in Lemmer naar schepen in de omgeving. Tijdens de test konden verschillende schippers in de omgeving van Lemmer bevestigen dat ze de testberichten succesvol in hun ECDIS (digitale kaartsysteem) konden zien.

De komende tijd worden de resultaten verder geanalyseerd en worden er voorbereidingen gedaan voor een langdurige proef in 2024. Bij positieve resultaten zal worden gekeken of het systeem kan worden doorontwikkeld tot een volwaardig informatiesysteem voor de binnenvaart.

Video over de AIS-berichten proef

Tijdlijn

Een overzicht

2024Uniformeren
Januari 2024Innoveren
Oktober 2023Innoveren
September 2023Innoveren
Januari 2023Innoveren
Februari 2022Start