Smart Patrol

Vaarweginformatie via AIS

Proactief informeren van schippers doormiddel van AIS-berichten

Over het project

Vaarweggebruikers proactief informeren

Smart Patrol onderzoekt of we met slimme innovaties, vaarweggebruikers beter kunnen informeren. De marifoon is al decennia het belangrijkste communicatiemiddel tussen de VTS-operator en de schipper. Maar hoe toekomstbestendig is de marifoon? Beschikbare kanalen raken vol, het bereik is beperkt en er zijn soms problemen met verstaanbaarheid.

Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is om digitale berichten te versturen via het bestaande AIS netwerk. Met deze berichten kan actuele en urgente vaarweginformatie als digitaal bericht worden doorgegeven aan de scheepvaart. De berichten verschijnen direct op het digitale kaartensysteem (ECDIS) van de schippers, zonder dat zij aan boord wijzigingen hoeven aan te brengen.

Een schipper ontvangt een AIS-bericht

Proactief

Proactief informeren van de scheepvaart

Groot bereik

Groter bereik dan het marifoonkanaal

Direct zichtbaar

Bericht verschijnt zonder aanpassingen op de ECDIS

AIS-netwerk

Maakt gebruikt van het
bestaande AIS-netwerk

Eeen mogelijke weergave van een AIS-bericht

Ambitie

Vaarweginformatie versturen via AIS

Het doel is om te onderzoeken of AIS-ASM (Application Specific Messages) gebruikt kan worden om binnenvaartschippers proactief te informeren. Er wordt gebruikgemaakt van het bestaande AIS-systeem waarover de berichten verstuurd worden. Doordat Rijkswaterstaat AIS-basestations langs de gehele vaarweg heeft gepositioneerd, is het potentiële bereik groot. Bovendien kan het effectief zijn om urgente informatie digitaal in plaats van als gesproken bericht per marifoon te delen.

Proef Lemmer - Delfzijl​

Werking techniek aangetoond

Tijdens de test in mei is onderzocht of berichten kunnen worden verstuurd naar verschillende AIS-antennes langs de vaarweg Lemmer Delfzijl. De resultaten laten zien dat het mogelijk is om vanuit Lelystad, schippers op de gehele vaarweg te informeren door middel van de berichten. Hiermee is aangetoond dat AIS-berichten een oplossing bieden voor vaarwegen die buiten het marifoonbereik van de Centrale Meldpost IJsselmeer liggen.

De komende tijd wordt onderzocht of er een test kan plaatsvinden met verbeterde verzendsoftware. Hiermee kan gedurende een langere periode echte informatie als AIS-bericht verstuurd worden naar vaarweggebruikers op de vaarweg Lemmer-Delfzijl. 

Video over de AIS-berichten proef

Tijdlijn

Een overzicht

Februari 2022Start
Januari 2023Innoveren
September 2023Innoveren
Oktober 2023Innoveren
Januari 2024Innoveren
mei 2024Innoveren
2024Uniformeren