Smart Patrol

Laserbarrière

Veilige passage van stuw- en sluiscomplexen door middel van een laserbarrière.

Over de laserbarrière

Rijkswaterstaat experimenteert met lasermarkering op de vaarweg

Rijkswaterstaat heeft meerdere fysieke en visuele markeringen in gebruik die goed aangeven waar een schipper wel of niet mag varen. Zo liggen er boeien in het water om te markeren dat de vaarroute daar ophoudt. Ook digitaal kan de schipper via zijn systeem aan boord zien waar hij wel of niet mag varen. In aanvulling op de bestaande vaarwegmarkering gaat Smart Patrol met een horizontale laserstraal testen op de vaarweg. Er wordt onderzocht of dit de veiligheid van een stuw- en sluispassage kan vergroten in het donker en in situaties met slecht zicht.

De laser gezien vanaf het water

De rode laser sluit de vaarweg visueel af

Ambitie

Veilige passage stuw- en sluiscomplexen door middel van een laser​

Er wordt onderzocht of een laserbarrière de veiligheid kan vergroten bij de passage van stuw- en sluizencomplexen. Door middel van een rode laser over de vaarweg wordt aangegeven dat een schipper niet naar de stuw, maar naar de sluis moet varen.

Bij slecht zicht en in het donker is de laserbarrière voor de schipper goed zichtbaar en sluit deze een deel van de vaarweg visueel af. Onder slechte weersomstandigheden is sommige vaarwegmarkering minder goed zichtbaar. Een oplichtende ‘laser’ kan in deze situatie meer duidelijkheid bieden.

Kleine test in Heel

Technische haalbaarheid bewezen

In december 2022 heeft Smart Patrol een eerste test met een laserbarrière in Heel uitgevoerd. Tijdens deze test zijn verschillende laserstralen, verschillende wattages en verschillende kleuren getest. De kleine proef is uitgevoerd op een afgesloten gebied, op het land. De succesvolle resultaten hebben geleid tot een grotere proef op de vaarweg in 2024.

Bekijk de video die een indruk geeft van de visuele barrière. Ook delen verschillende experts hun eerste bevindingen.

Video over de eerste test met de laserbarrière

Langdurige test

Grote test op de Maas in 2024

Vanaf 22 januari tot en met 29 februari vindt er een langdurige proef plaats bij stuw Lith. Elke dag zal de laser aangaan rond 17:00 en weer uitgezet worden rond 08:00 in de ochtend. Als de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven, wordt de laser ook overdag aangezet. De laserstraal is achter rode boeien opgesteld en zal vanaf 800 meter zichtbaar zijn. Tijdens de testperiode wordt samen met de scheepvaart onderzocht of de laserbarrière de veiligheid daadwerkelijk vergroot.

Voor vragen over de laserbarrière kan er gebeld worden naar ons algemene Rijkswaterstaat telefoonnummer: 0800-8002.

Visuele weergave van de laserbarrière bij stuw Lith (Beeld: Google)

Tijdlijn

Een overzicht

Januari 2024
December 2022
Q2 2022
Q1 2022
2017