Smart Patrol

Nieuws

Goed op de hoogte

Nieuwsbericht

Laserbarrière pilot afgerond

De laserbarrière tijdens de test in februari


In januari en februari heeft Rijkswaterstaat een pilot uitgevoerd met een laserbarrière over de vaarweg bij stuw- en sluiscomplex Lith op de Maas. Het doel was testen of de laserstraal een toevoeging  kon zijn aan de bestaande vaarwegmarkering. Parallel aan de proef met de laser is ook een test met lokale live-berichtgeving via AIS gedaan. Uit een evaluatie met schippers en deskundigen is gebleken dat de laser niet de gehoopte meerwaarde oplevert voor de veiligheid, maar dat AIS-tekstberichten wel interessante uitkomsten bieden.


Proef met een laser over de vaarweg

In de eerste maanden van 2024 is onderzocht of een horizontale laserstraal meer duidelijkheid kan geven over de route die de schipper moet volgen bij het passeren van het een stuw- en sluiscomplex. Door deze techniek te testen is onderzocht of laserstralen als aanvullende scheepvaartmarkering van toegevoegde waarde kan zijn.

Evaluatie resultaten

Tijdens de pilot is samen met schippers en ervaringsdeskundigen de meerwaarde onderzocht van de laserstraal. Uit die analyse blijkt dat laserstralen als aanvullende scheepvaartmarkering, onvoldoende meerwaarde bieden voor een veiligere passage van stuw- en sluiscomplexen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de zichtbaarheid van de laser afhankelijk van de weersomstandigheden, sterk varieert. Bij hele dichte mist of juist bij zeer helder weer was de laser moeilijk waarneembaar. En juist de zichtbaarheid van de laser is van groot belang om van toegevoegde waarde te zijn.

Verder is ook het gebruik van AIS-berichten op de digitale kaart (EDCIS) onderzocht. De techniek houdt in dat belangrijke lokale vaarweginformatie live naar de scheepvaart wordt gestuurd en als bericht op de lokale digitale kaart (ECDIS) wordt weergegeven. Uit evaluatie blijkt dat vaarweggebruikers veel waarde hechten aan deze actuele scheepvaartberichten die live getoond worden op de navigatie. Vanuit dit inzicht zullen er de komende tijd meer proeven gedaan worden met deze AIS-berichten.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.