Smart Patrol

Slagboomduikers

Voorkomen van aanrijdingen/omzeilen slagbomen

Over Slagboomduikers

Mensen die nog snel onder een dichtgaande slagboom van een brug proberen te gaan

Rijkswaterstaat heeft als voornaamste taak om een veilige doorstroom van verkeer te faciliteren op haar objecten. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat als werkgever een zorgplicht naar haar werknemers te vervullen om hen op een zo veilig en prettig mogelijke manier te kunnen laten werken. Helaas kampt Rijkswaterstaat al jaren met het probleem ”slagboomduikers”. Dit zijn mensen die nog snel onder een dichtgaande slagboom van een brug door proberen te gaan. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee voor de slagboomduiker zelf en zorgt voor veel stress bij de bedienaar van desbetreffende brug. Daarnaast kan er ook materiële schade ontstaan aan het object.

 

Ambitie

Samen met marktpartijen innoveren

Het belangrijkste is dat we geloven dat een combinatie van verschillende oplossingen, en dat kan voor iedere brug weer anders zijn, de veiligheid en efficiëntie van onze brugbedieningen aanzienlijk kan verbeteren. Ons doel is om van theorie naar praktijk te komen. Een praktische proef laten draaien en de inzichten daarvan gebruiken en kijken of we ze kunnen inzetten voor andere bruggen. Een “veilige en vlotte doorvaart voor iedereen”!

Video met uitleg over het Drone2Go project

Overleg met verschillende partners

Praktijktesten

Wet- en regelgeving en beleidskaders

De partners richten zich naast de technische uitdagingen op de wet- en regelgeving en beleidskaders (genoemd ‘compliance’) die voor een gezamenlijk netwerk van drones van cruciaal belang zijn. Compliance rondom Drone2Go gaat onder andere over het verwerken van (beeld)informatie zoals privacy en informatiebeveiligingsaspecten, maar ook over de (juridische) randvoorwaarden om een drone te gebruiken. Er wordt door drie werkgroepen gewerkt aan het doel van de Compliance Drone2Go en het beoogde projectresultaat. De werkgroepen worden gevormd door onder andere juristen, productowners, beleid. De verwachting is dat de werkgroepen eind 2023 de opdrachten hebben afgerond.

Tijdlijn

Een overzicht van de afgelopen 4 jaar

Juni 2023Demodag
December 2022Sprint 19
December 2022Sprint 17
December 2022Sprint 17