Smart Patrol

Slagboomduikers

Verminderen van aanrijdingen/omzeilen slagbomen

Over slagboomduikers

Mensen die nog snel onder een dichtgaande slagboom doorgaan

Rijkswaterstaat heeft als voornaamste taak om een veilige doorstroom van verkeer te faciliteren op haar objecten. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat als werkgever een zorgplicht naar haar werknemers te vervullen om hen op een zo veilig en prettig mogelijke manier te kunnen laten werken. Helaas kampt Rijkswaterstaat al jaren met het probleem ”slagboomduikers”. Dit zijn mensen die nog snel onder een dichtgaande of net gesloten slagboom van een brug door proberen te gaan. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee voor de slagboomduiker zelf en zorgt voor veel stress bij de operator van desbetreffende brug. Daarnaast kan er schade ontstaan aan de brug. Smart Patrol onderzoekt welke maatregelen dit probleem kunnen verminderen.

Huidige bedienplek met camerabeelden

Ambitie

Detectiesysteem voor afwijkende situaties

Team Smart Patrol heeft de haalbare en kansrijke oplossingen in kaart gebracht om slagboomduikers te verminderen. Hieruit is voortgekomen dat er locatie-specifieke maatregelen nodig zijn. Daarom zullen we ons gaan ons richten op concrete maatregelen bij twee pilotlocaties.

Ons doel is om van theoretische kennis die is opgehaald naar praktijk te brengen. Op twee geselecteerde pilot-locaties worden verschillende beheersmaatregelen getest.

Met de inzichten brengen we het proces om tot de beheersmaatregelen te komen inzichtelijk en trekken we lering uit de opgedane kennis uit de pilot. 

> inzetten voor andere bruggen. 

Uitlegvideo over het project detectie op de brug

Overleg met verschillende partners

Pilot

Wet- en regelgeving en beleidskaders

De partners richten zich naast de technische uitdagingen op de wet- en regelgeving en beleidskaders (genoemd ‘compliance’) die voor een gezamenlijk netwerk van drones van cruciaal belang zijn. Compliance rondom Drone2Go gaat onder andere over het verwerken van (beeld)informatie zoals privacy en informatiebeveiligingsaspecten, maar ook over de (juridische) randvoorwaarden om een drone te gebruiken. Er wordt door drie werkgroepen gewerkt aan het doel van de Compliance Drone2Go en het beoogde projectresultaat. De werkgroepen worden gevormd door onder andere juristen, productowners, beleid. De verwachting is dat de werkgroepen eind 2023 de opdrachten hebben afgerond.

Tijdlijn

Een overzicht van de afgelopen 4 jaar

Juni 2023Demodag
December 2022Sprint 19
December 2022Sprint 17
December 2022Sprint 17