Smart Patrol

RWS droneteam

Operationeel droneteam van Rijkswaterstaat

Over het RWS droneteam

Samen werken aan de ontwikkelingen van de autonome drone

Het RWS-droneteam is in 2017 als project onder Smart Patrol opgericht. In de jaren daarna is het droneteam gegroeid en heeft het zijn toegevoegde waarde aangetoond voor de organisatie, vooral bij het effectiever afhandelen van incidenten op de vaarwegen.

Op 17 september 2020 is het RWS-droneteam vanuit Smart Patrol overgedragen aan Bureau Incidentmanagement en Water & Scheepvaart. Daarmee is het RWS-droneteam structureel geborgd in de organisatie: de operationele aansturing is belegd bij Bureau Incidentmanagement Water & Scheepvaart en de IV dienstverlening bij de CIV, OSR Watermanagement/ Crisismanagement.

Het droneteam

Samen met marktpartijen innoveren

Het team bestaat uit circa 25 dronepiloten en dit zijn allemaal rolhouders. Dit betekent dat men naast de reguliere functie de rol van dronepiloot uitoefent. Een functie als dronepiloot bestaat niet binnen RWS. De piloten zijn landelijk verdeeld en afkomstig uit diverse dienstonderdelen van RWS. Een aantal teamleden heeft naast de rol van dronepiloot nog een andere rol in de organisatie van het RWS-droneteam. Deze structuur is verplicht om als organisatie professioneel te mogen vliegen met drones. Voornamelijk levert het team luchtbeelden gedurende incidentafhandeling en daarom zijn ze 24/7 bereikbaar 

Dronepiloot van Rijkswaterstaat bestuurd drone​

Rijkswaterstaat drone-operator

Wat mag het droneteam

Het RWS-droneteam is door IL&T gecertificeerd en mag daarmee bedrijfsmatig drones inzetten. Dit houdt concreet in dat onze piloten met gekeurde toestellen tot 25 kg en 120 meter hoog mogen vliegen, zolang als dat het toestel maar in het zicht blijft. Daarnaast mag het team in gebieden vliegen waar dit normaal gesproken verboden is, o.a. boven (vaar)wegen, haven- en industriegebieden en nabij vliegvelden.

Werkveld

Samen met marktpartijen innoveren

De primaire taak van het RWS-droneteam is onbemande vluchten uitvoeren voor incidentmanagement, daar zijn we ook op ingericht. Kortstondige, ad hoc inzet. Overige (vooral planmatige) opdrachten kunnen we helaas niet zo maar aannemen omdat we daar niet op ingericht zijn.
Omdat we regulier moeten trainen & oefenen om onze skills op peil te houden, is het mogelijk dat we een interne opdracht toch aannemen vanwege bijvoorbeeld de oefenwaarde voor onze piloten. Het uitvoeren van inspecties aan assets en areaal vereist speciale kennis en kunde en zijn specialistische operaties waarvoor een marktpartij ingeschakeld dient te worden omdat wij deze kennis niet in huis hebben. Een uitzondering hierop is wanneer we een inspectievlucht uitvoeren om beeld te vormen als onderdeel van incidentafhandeling. De Flight operationsmanager (FOM) van het RWS-droneteam is verantwoordelijk voor alle vliegoperaties van het team en is daarmee ook degene die bepaalt wanneer het team wel of geen inzet pleegt wanneer het geen incident betreft.

Drone helpt bij zoektocht naar drenkeling

Rijkswaterstaatmedewerker gebruikt drone

Geplande inzet

Inspecties van objecten, gebouwen en gebieden zijn vaak specialistische operaties en worden steeds vaker uitgevoerd door drones. Deze inspecties worden niet uitgevoerd door ons eigen droneteam, maar door commerciële marktpartijen. Ook zien we steeds vaker dat voor communicatiedoeleinden beelden met drones worden gemaakt door een marktpartij. Heb je een marktpartij die, in opdracht van RWS, een dronevlucht gaat uitvoeren? Dan is het verplicht om deze via onderstaand aanvraagformulier aan te melden via het droneloket. Het droneloket is een centraal meldpunt van Rijkswaterstaat dat beoordeelt of dat dronevluchten boven ons areaal wel of niet zijn toegestaan en geeft (indien akkoord) hiervoor een verklaring van geen bezwaar af. Ook informeren zij verkeersposten en verkeerscentrales in het gebied zodat onze collega’s in de operatie niet verrast worden door drones in hun gebied.