Smart Patrol

Radarbeeld ongelabelde vaart delen

vaarweggebruikers zonder AIS, maar wel zichtbaar met walradarstations, zichtbaar maken voor de beroepsvaart

Over radarbeelden delen

Eigen data, extern delen

Binnenvaartschepen zijn goed zichtbaar op digitale kaarten door AIS en radars. Recreatievaartuigen zonder AIS zijn niet altijd goed zichtbaar, zelfs niet op radar. In VTS-sectoren geeft de operator regelmatig de posities door van deze vaartuigen aan de beroepsvaart. Smart Patrol en het RWS-Datalab onderzoeken of de pleziervaart zonder AIS zichtbaar gemaakt kan worden voor de beroepsvaart.

Een binnenvaartschip vaart in de mist

Huidige AIS beeld zonder pleziervaart

Ambitie

Vaarweggebruikers zonder AIS zichtbaar maken

We onderzoeken of we pleziervaart zonder AIS, toch zichbaar kunnen maken voor andere vaarweggebruikers. Recreanten zonder AIS zijn vaak wel zichtbaar op de radar-walstations van Rijkswaterstaat. We onderzoeken of we deze data kunnen omzetten in informatie voor de beroepsvaart. Hierdoor is voor de schipper sneller duidelijk waar een recreant vaart.

Radar op een binnenvaartschip

Proef op het IJ

Live-test radarbeelden delen

Voor 2024 staat er een PoC (Proof of Concept) gepland op het IJ in Amsterdam. Tijdens deze proef wordt onderzocht hoe vaarweggebruikers zonder AIS, maar wel zichtbaar met walradarstations, digitaal zichtbaar gemaakt kunnen worden voor de beroepsvaart.

Dit zou de veiligheid en de verkeersdoorstroming op het drukke IJ in Amsterdam kunnen verbeteren. Er wordt getest of de data betrouwbaar en bruikbaar is voor de schippers.

Tijdlijn

Een overzicht

2024Innoveren
Oktober 2023Innoveren
Februari 2023Innoveren
Juni 2022Innoveren