Smart Patrol

Radarbeeld ongelabelde vaart delen

eigen data, extern delen

Over radarbeelden delen

Innoveren op data

Met AIS- en radarsystemen zijn binnenvaartschepen op de vaarweg over het algemeen heel goed zichtbaar in het digitale verkeersbeeld. Voor recreatievaart geldt dat niet altijd; over het algemeen varen recreanten zonder AIS-transponder, ook op radarsystemen zijn ze niet altijd te herkennen.

In een VTS-sector heeft de verkeersbegeleider meestal een duidelijker overzicht, omdat walradarstations het hele gebied bestrijken. Daarom geeft de VTS-operator regelmatig de posities door van vaarweggebruikers zonder AIS (de zogenoemde ‘ongelabelde vaart’)  aan de beroepsvaart. Smart Patrol onderzoekt samen met het RWS-Datalab of het mogelijk is om deze ‘ongelabelde vaart’  te tonen in de radardata.

Ambitie

Vaarweggebruikers zonder AIS zichtbaar maken

Met het project Radarbeeld Ongelabelde Vaart Delen wordt onderzocht hoe we vaarweggebruikers zonder AIS maar wel zichtbaar met walradarstations, digitaal zichtbaar kunnen maken voor de beroepsvaart. Hierdoor is voor de beroepsschipper sneller duidelijk waar een recreant vaart en is er minder marifoon-verkeer nodig.

In samenwerking met het RWS-Datalab wordt verkend in hoeverre ‘ongelabelde vaart’ op betrouwbare wijze uit de huidige data gefilterd kan worden. De volgende stap is deze data delen met vaarweggebruikers.

Huidige AIS beeld met daarop een ongelabeld pleziervaartuig

Jemer de Lange

Coördinator Scheepvaartinnovaties

“Voor de binnenvaart is de interactie met de pleziervaart spannend omdat ze op radar of AIS minder zichtbaar zijn en vaak geen marifoon hebben. Met deze innovatie vergroten we de informatiepositie van de schipper en wordt het melden van pleziervaart in een sector voor de VTS-operator eenvoudiger.”

Patroulevaartuig van RWS

Proef op het IJ

Live-test radarbeelden delen

Voor 2024 staat er een PoC (Proof of Concept) gepland op het IJ in Amsterdam. Tijdens deze proef wordt onderzocht hoe vaarweggebruikers zonder AIS, maar wel zichtbaar met walradarstations, digitaal zichtbaar gemaakt kunnen worden voor de beroepsvaart.

Dit zou de veiligheid en de verkeersdoorstroming op het drukke IJ in Amsterdam kunnen verbeteren. Er wordt getest of de data betrouwbaar en bruikbaar is voor de schippers.

Tijdlijn

Een overzicht

2024Innoveren
Oktober 2023Innoveren
Februari 2023Innoveren
Juni 2022Innoveren