Smart Patrol

Opleidings- en Training Systeem​

Oefenen van het bedienproces in een virtuele omgeving

Opleidings- en Training Systeem

Virtueel bedienen van bruggen en sluizen

Het Opleidings- en Training Systeem (OTS) is ontwikkeld om de inwerkperiode voor brugbedieners te verkorten en met verschillende scenario’s te oefenen. Het systeem simuleert realistische verkeers- en scheepvaartsituaties, weersomstandigheden en onverwachte gebeurtenissen, waardoor operators kunnen trainen in verschillende scenario’s zonder impact op echte bruggen.

Met dit systeem kunnen operators op een digitale kopie van een brug oefenen, voordat deze is gebouwd. De OTS-Light is een mobiele installatie die op verschillende locaties kan worden geplaatst en zal worden uitgebreid met digitale kopieën van andere bruggen. 

Video met uitleg over het OTS

In samenwerking met de CIV

Centrale Informatievoorziening Rijkswaterstaat

Het OTS is samen met de afdeling Centrale Informatievoorziening (CIV) binnen Rijkswaterstaat gerealiseerd. De Centrale Informatievoorziening (CIV) binnen Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van informatietechnologie en informatiesystemen. Ze zorgen voor gegevensbeheer, informatievoorziening, informatiebeveiliging en automatisering.