Smart Patrol

Ongelabelde vaart

vaarweggebruikers zonder AIS, zichtbaar maken voor de beroepsvaart

Over ongelabelde vaart

Eigen data, extern delen

Binnenvaartschepen zijn goed zichtbaar op digitale kaarten dankzij AIS en radar. Recreatievaartuigen zonder AIS zijn vaak moeilijker te zien, zelfs op radar. Rijkswaterstaat geeft regelmatig de locaties van deze schepen door aan de beroepsvaart. Smart Patrol en het RWS-Datalab onderzoeken of pleziervaartuigen zonder AIS beter zichtbaar gemaakt kunnen worden voor de beroepsvaart. Dankzij radarstations langs de wal heeft Rijkswaterstaat namelijk vaak wel een duidelijk beeld van de beroepsvaart.

Een binnenvaartschip vaart in de mist

Driehoek toont pleziervaart zonder AIS

Ambitie

Vaarweggebruikers zonder AIS zichtbaar maken

We onderzoeken of we pleziervaart zonder AIS, toch zichbaar kunnen maken voor andere vaarweggebruikers. Recreanten zonder AIS zijn vaak wel zichtbaar op de radar-walstations van Rijkswaterstaat. We onderzoeken of we deze data kunnen omzetten in informatie voor de beroepsvaart. Hierdoor is voor de schipper sneller duidelijk waar een recreant vaart.

Binnenvaartschip op de Waal

Proef op de Waal

Live-test radarbeelden delen

Voor 2024 staat er een Proof of Concept gepland op de Waal bij Tiel. Met onze collega’s van de Centrale Informatie Voorziening en met Innovative Navigation hebben we datafiltering gerealiseerd om ongelabelde vaart uit radardata te halen.

We controleren momenteel de gefilterde data met Verkeerspost Tiel en Captain AI. Daarna willen we een proef op de Waal doen, waarbij enkele binnenvaartschippers de live locaties ontvangen van pleziervaart zonder AIS.

Tijdlijn

Een overzicht

2024Innoveren
Oktober 2023Innoveren
Februari 2023Innoveren
Juni 2022Innoveren