Smart Patrol

Nieuwsbericht

Goed op de hoogte

Test met berichtgeving aan schepen via AIS groot succes!

Smart Patrol heeft een veelbelovende stap gezet in een proef om binnenvaartschippers proactief te kunnen informeren. Op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is in oktober een test uitgevoerd met het versturen van tekstberichten via het bestaande AIS-netwerk. Met deze berichten kan actuele en urgente vaarweginformatie als digitaal push-bericht worden doorgegeven aan de scheepvaart. De berichten verschijnen direct op het digitale kaartensysteem (ECDIS) van de schippers, zonder dat zij aan boord wijzigingen hoeven aan te brengen.

AIS-ASM berichten
Smart Patrol heeft een test uitgevoerd met het digitaal versturen van vaarweginformatie. Hiervoor is gebruikgemaakt van het bestaande AIS-systeem waarover zogeheten Application Specific Messages (ASMs) worden gestuurd. Doordat Rijkswaterstaat AIS-basestations langs de gehele vaarweg heeft gepositioneerd is het potentiële bereik van digitale AIS-ASMs groot. Bovendien kan het effectief zijn om urgente informatie digitaal in plaats van als gesproken bericht per marifoon te delen. In het ASM-bericht kan bijvoorbeeld informatie worden gedeeld over een onverwachte stremming of een uitzonderlijke waterstand op het traject.

Test op Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Er is gekozen om de AIS-ASM proef uit te voeren op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl vanwege de behoefte daar om vaarweggebruikers beter te kunnen informeren. Momenteel wordt actuele vaarweginformatie gedeeld via de marifoon vanuit de Centrale Meldpost IJsselmeer in Lelystad. Echter, door de beperking in bereik per marifoon is communicatie met een aanzienlijk deel van het scheepvaartverkeer tussen Lemmer en Delfzijl niet mogelijk. Om dit op te lossen test Smart Patrol informatievoorziening met AIS-ASM berichten.

In oktober 2023 is een eerste test uitgevoerd met het versturen van AIS-ASM berichten naar vaarweggebruikers. Hiermee is aangetoond dat de technologie in praktijk inzetbaar is. De berichten werden verstuurd vanuit een AIS-basestation in Lemmer, naar schepen in de omgeving. Tijdens de test konden er succesvol berichten worden gestuurd naar een patrouillevaartuig op circa 20km afstand. Ook verschillende schippers in de omgeving van Lemmer bevestigden dat ze de testberichten succesvol in hun ECDIS konden zien.

Veel voordelen
Het gebruik van AIS-ASM biedt veel voordelen. Het gaat om een push-bericht waardoor een schipper niet zelf op zoek hoeft te gaan naar informatie: het bericht verschijnt automatisch op de digitale kaart. Ook schepen buiten bereik van de marifoon kunnen via het AIS-netwerk toch worden geïnformeerd. Een ander groot voordeel is dat er geen extra hardware of software nodig is aan boord van schepen. De zender van berichten kan tijdens het versturen kiezen naar wie het wordt gestuurd; dit kan een specifiek schip zijn, maar ook meerdere schepen tegelijk.

Toepassing in de praktijk
Met het afronden van een Proof of Concept is aangetoond dat de techniek geschikt is om toe te gaan passen in de praktijk. In een volgende fase wordt onderzocht wat voor werkwijzen en systemen nodig zijn om vanuit de Centrale Meldpost IJsselmeer ASM-berichten te kunnen versturen naar schippers op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Tijdens deze test zullen de berichten verstuurd worden vanuit de meldpost in Lelystad. De berichten moeten vervolgens verschijnen bij een object of locatie op de ECDIS (digitale kaart) van de schipper.

Hoe nu verder
De test met AIS-ASM berichten was een groot succes, de werking van de techniek is hiermee aangetoond. De komende tijd worden de resultaten verder geanalyseerd en wordt een langdurige proef voor 2024 voorbereid. Bij positieve resultaten zal worden gekeken of het systeem kan worden doorontwikkeld tot een volwaardig informatiesysteem voor de binnenvaart.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws