Smart Patrol

Game Locatiespotter

Een serious game voor parate areaalkennis

Game Locatiespotter

Serious game

Parate areaalkennis wordt uitgebreid via de serious game ‘Locatiespotter’. Het spel daagt je uit om (vaar)wegen, knooppunten, bruggen en tunnels zo snel en nauwkeurig mogelijk te vinden. De game is ontwikkeld voor operationele collega’s van VWM. Door de game kun je spelenderwijs de areaalkennis vergroten en onderhouden. De game is beschikbaar op het Leerportaal I&W, zoek op Locatiespotter.

Video met uitleg over de game locatiespotter