Smart Patrol

Duurzame werkomgeving

Een werkbare werkomgeving om vol trots en met plezier naartoe te gaan

Over duurzame werkomgeving

werkbare werkomgeving voor de bediening van bruggen en sluizen

In oktober 2020 zijn deelnemers bij elkaar gekomen voor een ‘Accept Mission’, georganiseerd door Smart Patrol. Tijdens deze sessies is feedback verzameld over de inrichting van de bedienplekken. In de optiek van de deelnemers lag bij denkrichting van de bediengebouwen veel accent op ‘functionaliteit’, waardoor te weinig aandacht overblijft voor het aspect ‘menselijkheid’. Met andere woorden: bedenk hoe bediencentrales en regelzalen zodanig kunnen worden ontworpen dat het een werkruimte is waar men prettig kan werken en met plezier naar toe gaat.

Een werkgroep, waaronder senior bedienaren, is begonnen met het onderzoeken van wat een duurzame werkplek inhoudt en hoe deze menselijk kan worden gehouden. Dit omvat zowel de inzetbaarheid van mensen als het gebruik van ruimtes, evenals duurzaamheid op het gebied van materialen en ecologie. Het doel is om handreikingen en inspiratie te bieden voor duurzame werkomgevingen binnen de geldende kaders en wet- en regelgeving.

Ambitie

Handreiking voor een menselijke inrichting van de werkplek

De opgestelde werkgroep levert een document op die als handreikingen en inspiratie moet dienen om te komen tot een duurzame werkomgeving, met aandacht voor aspecten zoals veiligheid, gezondheid, doeltreffend functioneren en comfort.

Met de handreiking is ook de gebruikersparticipatie bevorderd, omdat de werkplek en werkomgeving afgestemd  zijn op de behoeften en wensen van de gebruikers. Het document is bedoeld als een aanvulling op de bestaande kaders, normen en richtlijnen van RWS.

Herman van Dijk

Trekker Slimmer inzetten vaartuigen

“Met plezier naar je werk, een fijne en gezonde werkplek dat is beter voor zowel werknemer als werkgever!”

De opgeleverde handreiking

Project opgeleverd

Handreiking gepubliceerd

De handreiking is opgeleverd met als hoofddoel het creëren van een functionele werkomgeving voor de operatie van bruggen en sluizen. Hierin wordt een benadering beschreven om actieve gebruikersbetrokkenheid te stimuleren, taken en gebruikersrelaties te analyseren en een klanteisenpecificatie (KES) op te stellen. Bovendien biedt het inspiratie voor het ontwerpen van een duurzame werkplek en werkomgeving, met bijzondere aandacht voor aspecten zoals lay-out, personalisatie, vormgeving, omgevingsfactoren, beweging en nachtdienst.