Smart Patrol

Detectie op de brug

Detectiesysteem dat onveilige situaties herkent tijdens het bedienproces

Over Detectie

Detecteren van onveilige situaties op de brug

In het land vinden er dagelijks duizenden brugopeningen plaats. Het aantal bruggen en sluizen die van camera’s zijn voorzien en op afstand worden bediend, groeit. Vooral bij bediening op afstand baseert de operator van brug en sluis zijn beeld van de situatie op basis van meerdere camerabeelden, 4 tot soms wel 20. Dat is in de praktijk niet altijd even makkelijk waardoor er veel gevraagd wordt van het inzicht van de operator.

Collega’s uit de operatie hebben meegedacht over hoe we het bedienproces nóg veiliger kunnen doen. Naast één totaal overzichtsbeeld van een object, sluis en/of brug, ziet men ook potentie in ondersteuning bij het detecteren van afwijkingen op en rond de brug met behulp van sensoren en ‘slimme’ camera’s.

Zonder detectie
Met detectie

Hoe ziet detectie eruit? Versleep de lijn om het te ervaren

Ambitie

Detectiesysteem voor afwijkende situaties

Smart Patrol werkt toe naar een detectiesysteem dat onveilige situaties herkent op de brug als een paar ‘extra ogen’ om de operator meer zekerheid te geven tijdens het bedienproces. De detectie vindt plaats op de kritische bedienmomenten. Bijvoorbeeld bij brugbediening: vanaf het moment dat de slagbomen dicht zijn tot het moment dat de brug opengaat. De operator krijgt een melding als er een gevaarlijk situatie wordt gedetecteerd bij het bedienen van het object. De melding is ter ondersteuning van de operator, het bedienen van het object blijft de taak van de operator. Door het inzetten van deze techniek hopen we het bedienen nog veiliger te maken.

Uitlegvideo over het project detectie op de brug

Karin de Jong

Trekker Veiliger Bedienen

“Voor onze collega’s in de operatie kan het maken van een fout, grote gevolgen hebben. Het is daarom heel belangrijk dat zij hiervoor de goede middelen tot hun beschikking hebben zoals camera’s en sensoren. Daarom zet ik me in om met innovatieve oplossingen de operators een nog veiliger werkplek te bieden.”

Resultaten

Succesvol beproefd in de praktijk

In 2019/2020 heeft de challenge detectie plaatsgevonden. Hierbij is marktpartijen gevraagd met werkende oplossingen voor detectie in het brugbedienproces te komen. Met de winnaar van de challenge is in 2021 gekeken hoe we deze technieken konden beproeven voor een langere periode en op een echt object. In samenwerking met RWS-WNZ en RWS-PPO heeft het team een proeflocatie op de brug van de Biesboschsluis ingericht. Met de winnaar van de Challenge en de IoT Inwinketen (Internet of Things) van RWS-CIV hebben we een Proof of Concept (PoC) detectie op de brug  ontwikkeld. Deze PoC is in 2022 beproefd op de testbrug en heeft z’n potentie laten zien.
In 2023 zijn we gestart met de doorontwikkeling van de PoC. Daarnaast hebben we een marktpartij, gespecialiseerd in Human Factors in het bedienproces, in de arm genomen om te werken aan het ontwerp van een User Interface voor het detectiesysteem. Deze userinterface moet de operator zo goed mogelijk gaan ondersteunen in zijn of haar werk. Parallel hieraan hebben we eerste stappen gezet in het onderzoek naar wat Lidar in de toekomst kan bijdragen aan het nog effectiever detecteren van gevaarlijke situatie tijdens het bedienproces.

Uitdagingen

Nu de volgende stap zetten

Realiseren, beproeven en integreren van een Proof of Concept (PoC) detectie op de brug met het ontwerp van de User Interface. Deze geïntegreerde PoC is een opstap naar een Minimum Viable Product (MVP), ter toetsing in de operatie op een nog te selecteren testlocatie. Deze MVP-test willen we in 2024 uitvoeren en afronden. Parallel hieraan onderzoeken we wat nodig is om het hierna in productie te nemen en op te schalen. En doen we verder onderzoek naar het gebruik van aanvullende sensoren en detectietechnieken.

Prototype van de User Interface

Tijdlijn

2025Produceren
2024 Uniformeren
2023Innoveren
Juni 2022Innoveren
April 2022Innoveren
November 2020Innoveren
Oktober 2020Innoveren
Mei 2019Innoveren
December 2018Innoveren