Smart Patrol

Alternatief boeien stuwen

Het nog veiliger passeren van stuwen en sluizen op de Maas

Over alternatief boeien stuwen

Risico op aanvaring stuw verkleinen

Eind 2016 is een schip door de gesloten stuw van Grave gevaren. Dit had grote gevolgen voor het schip, de bemanning, de stuw en de omgeving. Er zijn boeien geplaatst om het risico op herhaling te voorkomen. Wanneer de boeien er niet liggen, lopen stuw, medewerkers op de stuw en de omgeving een te hoog risico om aangevaren te worden.

Ambitie

Een situatie creëren waarbij de scheepvaart voldoende informatie heeft om de stuw-/sluiscomplexen veilig te passeren.

Huidige situatie

RWS heeft boeien in de monding van de stuwkanalen op de Maas geplaatst om het risico op aanvaringen met de stuw te verkleinen. Het opnemen en terugplaatsen van deze boeien lukt met de huidige middelen niet op de gewenste momenten, waardoor er periodes met een groter risico ontstaan.

Herman van Dijk

Trekker Slimmer inzetten vaartuigen

“Het leuke aan dit project is dat we deze uitdaging hebben voorgelegd aan een breed publiek, zowel binnen als buiten RWS. Samen met de gebruikers van ons netwerk zoeken naar slimme oplossingen!”

Oplossing gezocht

Door middel van een digitale brainstorm zoeken we een innovatieve oplossing voor het probleem. Dit kan een manier zijn om de boeien wél op de juiste momenten te verplaatsen, maar het kan ook een totaal andere oplossing worden.