Smart Patrol

Overzichtsbeeld

Één overzichtsbeeld krijgen van een sluis (met brug) waarop de operator alles (zowel kolk als wegdek) in één oogopslag ziet

Over Overzichtsbeeld

Éen camerabeeld overziet de hele sluis

In de huidige praktijk wordt de situatie in de sluis en op de brug in beeld gebracht door meerdere losse camerabeelden, van 4 tot soms wel 20, allemaal met verschillende kijkhoeken. Deze beelden worden op één of meerdere schermen gepresenteerd. De beoordeling van de verkeerssituatie vereist van de operator veel inzicht en kennis van het specifieke object. De operators hebben behoefte aan een zogenaamd ‘overzichtsbeeld’. Naast een overzichtsbeeld werkt Smart Patrol ook aan het ondersteunen van de operator met detectietechnieken in het project Detectie op de brug.

Ambitie

Een nog veiliger schouwproces bij sluisbediening

Eén overzichtsbeeld krijgen van een sluis, waarop de operator alles in de kolk in 1 oogopslag ziet.

In dit project onderzoekt Smart Patrol of het mogelijk is een overzichtsbeeld te vormen van een sluis(kolk), waarop de operator in één oogopslag inzicht in de situatie in de sluis geeft. En waarbij zo min mogelijk interpretatie van het geboden beeld nodig is. Met zo min mogelijk vertekening en dubbeling en geen blinde vlekken.

Overzichtsbeeld op de sluis zorgt voor een nog veiliger uitvoering van het schouwproces bij sluisbediening, dit ten behoeve van de veiligheid van de vaarweggebruiker én van de operator zelf.

Video met uitleg over overzichtsbeeld op de sluis

Uitdagingen

Voor een duidelijk overzichtsbeeld

In 2019 heeft de Challenge Overzichtsbeeld plaatsgevonden. Hierbij is marktpartijen gevraagd met werkende oplossingen voor overzichtsbeeld te komen en die op Sluis 13, een Brabantse sluis van ca 90 m x 10 m, te tonen. De winnende oplossing betrof een 180o camera op een mast van 20 m hoog, met bij de camera horende software op het ‘fish-eye’ beeld recht te trekken om zo een natuurlijk ogend beeld te realiseren.

Met de winnaar van de Challenge, andere marktpartijen en met hulp van RWS-VWM, -CIV, -ZN en –PPO, hebben we gedurende enkele jaren meerdere uitdagingen opgepakt die naar voren kwamen uit deze eerste Challenge.

We hebben gewerkt aan:

Karin de Jong

Trekker Veiliger Bedienen

“Het idee ‘een overzichtsbeeld dat het bedienobject in één oogopslag in beeld brengt’ komt uit de operatie. En de markt heeft veel technische kennis, daarvan is prima gebruik van te maken.”

Resultaten

Overzichtsbeeld op de sluis zo goed als afgerond

Als representatieve testlocatie is de oostkolk van Sluis Heel (ca 225 m x 16 m) in Limburg gekozen. Een oplossing voor deze kolk zou voor meer dan 85% van de RWS-sluizen toepasbaar moeten zijn. Voor de oostkolk van Sluis Heel bleken minimaal 3 camera’s nodig te zijn de gehele kolk (met aan beide kanten een stuk fuik) met minimale vertekening in beeld te krijgen. De lengte van de kolk bepaalt het aantal camera’s / cameramasten dat nodig is, en zal voor de diverse RWS-sluizen variëren van 1-4 camera’s. Om met een standaard neerklapbare masten (maximale hoogte van 15 meter) te kunnen werken hebben we een alternatieve camera geselecteerd en succesvol beproefd. Bij deze camera voldeed de software voor het rechttrekken van de beelden (ook wel dewarpen genoemd) in eerste instantie niet, waardoor we geen natuurlijk beeld konden creëren. Daarom is er gezocht naar een oplossing, die is gevonden in aangepaste software van het video management systeem. De laatste resultaten uit 2023 hebben geleid tot een natuurlijk en intuïtief overzichtsbeeld van de sluiskolk. Het is een voor alle sluizen geüniformeerde oplossing die breed ingezet worden voor vrijwel alle RWS- sluisobjecten. 

Het beproeven van een optimaal cameraplan voor Overzichtsbeeld kost veel tijd. Dit kan opschaling in de weg staan. Om die reden hebben we ook onderzocht of een 3D simulatiemodel hierbij kan helpen. Het team heeft Movares gevraagd de BopA opleidingstool, waarin je een cameraplan voor een sluis in een 3D model kunt simuleren, uit te breiden met een 180º camera optie. De resultaten zijn veelbelovend en onze conclusie is dat zo’n tool in de toekomst een mooie aanvulling kan zijn bij het uitwerken van een optimaal Overzichtsbeeld in de praktijk. Met deze opgeleverde resultaten rondt Smart Patrol de ontwikkeling van Overzichtsbeeld op de sluis af.

Resultaten van de proef in september

Vervolg

In 2024 besluitvorming over vervolg

In 2024 vindt besluitvorming plaats over het vervolg van Overzichtsbeeld. Hier zal worden besloten of en hoe Overzichtsbeeld op de sluis uitgerold gaat worden. En of we de oplossing verder uit willen werken, bijvoorbeeld voor een brug.

Tijdlijn

2024Innoveren
eind 2023uniformeren
2023 Innoveren
September 2023 Innoveren
2021-2022 Innoveren
2020 Innoveren
2019 Innoveren
Oktober 2019 Innoveren
Mei 2019 Innoveren
2018 Innoveren